MatchGraph/ Gå grafen

MatchGraph/ Gå grafen

2.2.1 Gå Grafen: Bevegelse og tid
2.2.2 GeoGebra


Gå Grafen: Bevegelse og tid

Læringsmål:

 • Eleven skal kunne lese av/ plotte inn koordinater i et koordinatsystem på papir og i GeoGebra.
 • Eleven skal kunne finne stigningstall og konstantledd både ved regning og avlesning.
 • Elevene skal kunne tolke praktiske eksempler på lineære funksjoner.
 • Elevene skal få en praktisk og teoretisk forståelse av stigningstall og konstant ledd.
 • Eleven skal kunne bruke digitale hjelpemidler til å undersøke og arbeide med lineære funksjoner.
 • Elevene skal kunne finne skjæringspunkt mellom to funksjoner ved avlesing og ved bruk av digitale hjelpemidler.
 • Elevene skal få en praktisk forståelse av skjæringspunkt.

Gjennomføring og metodikk

Elevene starter programmet MatchGraph, og legger til personene på gruppa før de kan begynne "å gå grafen". La elevene få to eller maks tre forsøk hver på hver funksjon. Når alle er ferdige med å gå Karis graf,graf 5, gjøres oppgavene på elevarket.

Vi har prøvd å legge vekt på å få åpne og utforskende oppgaver. Det kan være at oppgavene da blir for krevende for de svakeste elevene. Vi har derfor laget "tipskort" som kan skrives ut og lamineres. På den ene siden vises oppgavenummeret og på den andre siden er tipset skrevet opp. Det er viktig at alle elevene har hver sitt ark og skriver og løser alle oppgavene. Dersom det er 4-5 stykker på hver gruppe kan det være hensiktsmessig med litt mindre grupper under selve oppgaveløsninga. Da kan gruppa dele seg i to og samarbeide 2-3 om oppgavene. Her er det viktig at Newton-lærer går rundt til alle gruppene og følger med at oppgavene forstås og gjøres riktig. Newton-lærer må også vurdere om det trengs felles gjennomgang av noen oppgaver på tavla. Etterpå bør igjen "hovedgruppa" samle seg for å kontrollere at alle har skjønt oppgavene. Når elevene kommer til Olas graf, graf 1, er det ny runde med gåing, før de går videre med oppgavene på elevarket. Skriv gjerne opp best match på tavla etter hvert.

 

 Elevarket kan gjerne faglærer samle inn og bruke til vurdering av elevens arbeid. 


GeoGebra

Læringsmål:

 • Eleven skal kunne lese av/ plotte inn koordinater i et koordinatsystem på papir og i GeoGebra.
 • Eleven skal kunne finne stigningstall og konstantledd både ved regning og avlesning.
 • Elevene skal kunne tolke praktiske eksempler på lineære funksjoner.
 • Elevene skal få en praktisk og teoretisk forståelse av stigningstall og konstant ledd.
 • Eleven skal kunne bruke digitale hjelpemidler til å undersøke og arbeide med lineære funksjoner.
 • Elevene skal kunne finne skjæringspunkt mellom to funksjoner ved avlesing og ved bruk av digitale hjelpemidler.
 • Elevene skal få en praktisk forståelse av skjæringspunkt.

Gjennomføring og metodikk

Elevene fortsetter å jobbe sammen på gruppa. Det kan og hende at det er mer hensiktsmessig å jobbe i mindre grupper, to og to eller tre og tre, men gruppa er ikke ferdig for alle i den opprinnelige gruppa er ferdige, og det er et felles ansvar for gruppa at alle "henger" med.

Etterhvert som de er ferdig med å løse oppgavene på "Elevarket" går de i gang med å løse oppgavene på "Elevarket GeoGebra". Svarene fyller de ut på oppgavearket. Husk det er viktig at hver enkelt elev skriver og fyller ut svarene på sitt oppgaveark.

Vi har prøvd å legge vekt på å få åpne og utforskende oppgaver. Det kan være at oppgavene da blir for krevende for de svakeste elevene. Derfor finnes de samme oppgavene også i en utgave der det er lagt inn tips til fremgangsmåte.

På forhånd bør Newton-lærer avtale med faglærer hvordan han/hun ønsker at GeoGebra-oppgavene skal lagres og leveres, og at elevene får beskjed om dette.