Elektrisk produksjon, transport og forbruk 8.-10. kl

Etterarbeid

Etterarbeid etter besøket på Newtonrommet:
På slutten av dagen skal elevene ha laget eller påbegynt en digital presentasjon fra noen av emnene som er gjennomført denne dagen. Etterarbeidet blir å ferdigstille denne presentasjonen, slik at disse kan vises for resten av klassen i plenum.

Forslag til aktuelle rapporter:
  • Hvordan virker et vannkraftverk?
  • Energi fra fjellvannet til forbrukeren nede i dalen.
  • Et historisk tilbakeblikk på betydningen av elektrisk induksjon.
  • Transport av elektrisk energi i Harstad.
  • Hva kan gjøres for å redusere strømregningen hjemme?


Gjennomføring og metodikk

Digital presentasjon

I den digitale presentasjonen har elevene eventuelt brukt et program som kalles PhotoStory. Dette er en gratisvare som fritt kan lastes ned fra nett. Programmet er meget enkelt å bruke, og sluttproduktet er en filmsekvens basert på bilder fra dagen.Gode ideer til besøkslærer:

Etter besøket på Newtonrommet er det flere former for etterarbeid som kan være aktuelle. Elevene har i løpet av dagen gjort mye praktisk arbeid, og rapportskriving fra noe av dette er et godt etterarbeid. I løpet av dagen skal elevene også ha fått kjennskap til hvordan elektrisk energi produseres, og i denne forbindelse er det et fint etterarbeid å la elevene få jobbe videre med hvordan et vannkraftverk fungerer. Hvis mulig så er det en lærerik tur å la elevene få besøke vannkraftmuseumet ved Skoddebergvannet i Grovfjord. 

Elevene har også fått kjennskap til transport av elektrisk energi, og hvilken betydning transformatoren har for at dette skal skje mest mulig energiøkonomisk. Et etterarbeid kan være å la elevene få fordype seg nærmere i dette, gjerne kombinert med ekskursjon til trafoer i regionen eller besøk til lokale bedrifter (som Hålogaland Kraft). 

Elevene har i løpet av dagen blitt kjent med begreper og formler som gjør dem i stand til å beregne forbruksprisen på elektriske apparater. Dette kan elevene jobbe videre med, enten ved å ta for seg apparater hjemme eller på skolebygget. Det er viktig å bevisstgjøre elevene hvilke apparater som er dyr i forbruk, og hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere dette. Newton-modul nr. 1217

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer