Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon 8.-10. kl

Etterarbeid

Etter besøket i Newtonrommet:

På slutten av dagen skal elevene lage en digital presentasjon fra hele eller deler av de objektene/emnene som er studert denne dagen. Som en del av etterarbeidet ferdigstilles presentasjonene, slik at disse kan vises for resten av klassen i plenum. 

 
                                       
 
Andre forslag til etterarbeid:
 
 
                                
Tankekart/miniforedrag:
Be elevene lage hvert sitt tankekart om hva de gjorde og hva de oppdaget under arbeidet med luper og mikroskop. Be dem så presentere sitt kart for naboen i 2-5 minutter også bytte på rollen.
 
Brosjyre:
Be elevene lage en brosjyre (alene, parvis eller i gruppe) om luper og mikroskop som forklarer oppbygging, bruk og virkemåte. Kanskje de kan ta med hvordan vi lager preparater også?
 
                                              
                               Skolopender                            Gerbra                            Veps
Plakat: Be elevene lage en plakat som illustrerer hvordan vi lager preparater, heng plakatene opp i klasserommet, og la elevene holde en kort presentasjon for hverandre med utgangspunkt i plakaten. Kanskje kan dere invitere en
annen klasse eller rektor/ledelse for å komme å beundre klassens plakater?
 
Tverrfaglig samarbeid med norsk eller engelsk
: Be elevene skrive en kort fortelling eller et dikt om det å bruke mikroskop/stereolupe/lage preparat.

Gjennomføring og metodikkNewton-modul nr. 1432

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer