Matematisk juleverksted for mellomtrinnet

Etterarbeid

Elevene kan få en planlagt prøve i koordinatsystem , geometri, søylediagram, sektordiagram og tallrekker i etterkant av besøket på Newtonrommet.

Eller....

Elevene kan lage en veggavis gruppevis med hvert sitt tema innen koordinatsystem, geometri, sektor- og søykediagram og tallrekker.

Eller....

Elevene kan lage et tankekart eller tanketabell om det de lærte på Newtonrommet

                  

Gjennomføring og metodikk

Lærer organiserer elevenes arbeidssituasjon. Elevene jobber enkeltvis eller i par eller i grupper etter lærers anvisning.

Newton-modul nr. 1608

Best egnet for 7. årstrinn
Tidsbruk 6 timer