Salmo salar

Etterarbeid

Tidsforbruk: 1 time

Elevene skal
1. løse et kryssord
2. sette navn på tegningen av plommesekklarven
3. hvis det er tid: se på bildene de har tatt i Newton-rommetLæringsmål:

  • Elevene skal kunne forklare hvordan laksen er tilpasset til et liv i sitt naturlige område.
  • Elevene skal kunne forklare laksens ernæring i naturen og oppdrettsanlegg.
  • Elevene skal kunne forklare på en enkel måte hva som skjer når oppdrettslaks rømmer fra et anlegg.
  • Elevene skal kunne forklare laksens livssyklus i både oppdrett og ute naturen.

Gjennomføring og metodikk

Som refleksjon brukes det et kryssord. Noen begrep elevene lærte på morgenen skal finnes, og disse skal lede fram til et løsningsord. 

Newton-læreren hjelper til og går rundt. Elevene jobber to og to. Her er det hensiktsmessig at elevene jobber i de samme gruppene som i Newton-rommet. Men: Alle elevene får hver sitt ark slik at alle får skrive begrepene selv!

Bå baksiden av arket finnes det en tegning av en plommesekklarve. Elevene kal sette navn på den. Her jobber de også to og to.

Etterpå gjennomgår NL både tegningen og kryssordet.Vedlegg til aktivitet:

Etterarbeid.pdf

Etterarbeid_FASIT.pdf

Newton-modul nr. 1788

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 5 timer