MatchGraph/ Gå grafen

MatchGraph/ Gå grafen

Etterarbeid

Det er utarbeidet to alternativer til etterarbeidet, se vedlegg Elevark, etterarbeid. I begge alternativene skal elevene bruke GeoGebra til å løse oppgaven.


Læringsmål:

  • Eleven skal kunne lese av/ plotte inn koordinater i et koordinatsystem på papir og i GeoGebra.
  • Eleven skal kunne finne stigningstall og konstantledd både ved regning og avlesning.
  • Elevene skal kunne tolke praktiske eksempler på lineære funksjoner.
  • Elevene skal få en praktisk og teoretisk forståelse av stigningstall og konstant ledd.
  • Eleven skal kunne bruke digitale hjelpemidler til å undersøke og arbeide med lineære funksjoner.
  • Elevene skal kunne finne skjæringspunkt mellom to funksjoner ved avlesing og ved bruk av digitale hjelpemidler.
  • Elevene skal få en praktisk forståelse av skjæringspunkt.

Gjennomføring og metodikk

Elevene kan fortsette med å jobbe gruppevis eller det kan også jobbes individuelt i etterarbeidet. Oppgaven skal løses i GeoGebra, men det skal samtidig leveres en kort tekst som forklarer hvordan elevene løste oppgaven ved hjelp av GeoGebra.