Elektrisk produksjon, transport og forbruk 8.-10. kl

Forarbeid

Informasjon til besøkslærer:Når elevene kommer til Newtonrommet skal de kunne gi en kort forklaring på hva elektrisk strøm, elektrisk spenning, elektrisk effekt og elektrisk energi er. Videre må de kunne bruke et analogt amperemeter og helst også et digitalt multimeter.

Læringsmål:

  • Eleven skal kunne bruke analogt amperemeter.
  • Eleven skal kunne forklare kort hva elektrisk strøm, elektrisk spenning, elektrisk effekt og elektrisk energi er.

Gjennomføring og metodikk

Under følger forslag til noen animasjoner som kan være aktuelle før Newtonbesøket:

Begrepene strøm og spenning:
Sprut og Spenning 

Strøm i en enkel strømkrets:
Strømkrets 

Litt om bruken av analogt amperemeter og voltmeter:


Over er det et bilde av en enkel strømkrets, med batteri, lyspære, amperemeter og voltmeter. Amperemeteret er merket med en A, mens voltmeteret er merket med en V, slik bildet viser. Når man skal måle strømmen med amperemeteret, må amperemeteret kobles slik at strømmen i kretsen går gjennom amperemeteret. På den måten kan amperemeteret "telle" antall elektroner på det stedet i kretsen som amperemeteret er
koblet inn. Voltmeteret skal derimot kobles inn på en helt annen måte. Man sier at voltmeteret skal kobles over den komponenten (for eksempel en lyspære) man skal måle spenningen. I praksis betyr dette at de to ledningene fra voltmeteret skal kobles på hver sin siden av for eksempel lyspæra, slik bildet over viser. 

Hvis pila på amperemeteret eller voltmeteret spretter feil vei, det vil si under null, er det bare å bytte om på ledningene, og pila vil vise de riktige verdiene.

Litt om multimeter:


Et multimeter kan brukes både som amperemeter og voltmeter. Det som bestemmer dette, er det dreibare hjulet på multimeteret, som bildet over viser. Når man skal bruke multimeteret som amperemeter, må man koble det inn i kretsen slik det er beskrevet over. Det samme gjelder når man bruker multimeteret som voltmeter.

OhmZone:
OhmZone er et interaktivt nettverktøy der man fritt kan koble de strømkretsene man ønsker. Programmet er gratis å bruke, og kan finnes på:

OhmZone 

Bildet under viser programmet i bruk.OhmZone inneholder de viktigste komponentene man finner i en enkel strømkrets. Disse kan kobles akkurat slik man ønsker, og ved hjelp av amperemeter og voltmeter kan man enkelt måle strøm og spenning på ulike plasser i strømkretsen. Man kan også sette inn brytere for å se hva som skjer hvis man bryter deler av kretsen. I OhmZone kan man også visualisere strømmen, som er et nyttig verktøy når man ønsker å se hvordan strømmen fordeler seg i forgreininger. OhmZone er et glimrende digitalt verktøy for å få kjennskap til begrepene strøm og spenning, og er også å anbefale som forarbeid før elevene kommer til Newtonrommet.


Vedlegg til aktivitet:
I forbindelse med pedagogisk utdannelse er det skrevet en større oppgave som ser på OhmZone som pedagogisk verktøy for læring av elektrisitet på niende trinnet. Oppgaven er skrevet av Ørjan Fosdahl Kristensen, Kennth Lomås og Therese Nøst, 2005. For interesserte, kan denne leses på:
OhmZone og IKT

Newton-modul nr. 1217

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer