Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon 8.-10. kl

Forarbeid

Før besøket i Nevtonrommet:

Før elevene kommer, må de ha kunnskap om valgte tema som skal studeres i Newtonrommet. Besøksklassen skal ha med materiale fra valgt tema egnet for studie i stereolupe og/eller i mikroskop. Erfaringsmessig er elevene mest intressert i å studere ting de har med selv.

NB! Tema for studie må varsles Newtonrommet minst ei uke før besøket finner sted.

Gjennomføring og metodikk

Er celleoppbygning og celledeling valgt tema, må elevene på forhånd ha satt seg inn i hvordan cellene er oppbygd og hvordan de deler seg. Dette tema blir behandlet i alle læreverk på trinnet. Råstoff for å lage preparater, f.eks rotspiss fra løk, kan medbringes. Newtonrommet har også endel ferdigpreparater under dette tema.

                           
                                                             
                                                                    Løkceller
                            
Hvis noen av elevene samler inn levende materiale, f.eks insekter, bør de avlives så skånsomt og raskt som mulig. Det mest skånsomme er å legge insektene i et glass med lokk, og så putte oppi en vattdott dynket med eter (eller desinfeksjonssprit 95 %) som kjøpes på apoteket. Da dør insektene raskt og smertefritt og skjøre vinger på sommerfugler ødelegges ikke.
Biller fanger dere lett ved å bore et plastglass ned i jorda til kanten på glasset er i flukt med jordoverflaten. La glasset stå over natten og hent inn fangsten.

 
                                                     
                           Admiral                                                                     Tordivel

               
 
                          
 
        
               
                                                          
                                                                 Okular

 
 


Newton-modul nr. 1432

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer