Matematisk juleverksted for mellomtrinnet

Forarbeid

Lærer må gjennomgå eller reptere oppbygging av et koordinatsystem med x- og y-akser, samt valg av enheter langs aksene. I denne forbindelsen må elevene også få repetert hvordan man plotter et punkt med tilhørende koordinater inn i et koordinatsystem.

Lærer må også ha gjennomgått og repetert før besøket på Newtonrommet; omkrets, areal, overflate og volum av enkle geometriske figurer, og spesielt rette firkantede prismer.

Besøkslærer må ha satt elevene inn i grunnleggende bruk av regneark (Excel/Calc) og GeoGebra for å slippe å bruke unødvendig mye tid til dette under Newtonbesøket. Hvis ikke dette er gjort vil ikke elevene rekke å komme igjennom alle stasjonene.

Utstyr til forarbeide: papir, blyant, viskelær, linjal, PC med regneark (Excel/Calc) og internett til å gratis laste ned eller ta web-start av GeoGebra

Lenke til brukermanual for GeoGebra på norsk fra ndla.no: klikk her


Læringsmål:

  • -bruke Excel som et digitalt hjelpemiddel til å lage søyle- og sektordiagram
  • -bruke GeoGebra til å tegne et rettvinklet, firkantet prisme (gaveeske) med et forsvinningspunkt og skrive inn mål på tegningen

Gjennomføring og metodikk

Lærer underviser på skolen Elever jobber selvstendig eller to og to på skolen

Newton-modul nr. 1608

Best egnet for 7. årstrinn
Tidsbruk 6 timer