MatchGraph/ Gå grafen

MatchGraph/ Gå grafen

Forarbeid

Forarbeidet til denne modulen velges fra elevenes lærebok. Læreren presenterer teori og oppgaver om lineære funksjoner; konstantledd og stigningstal. 

Elevene bør også kunne grunnleggende bruk av GeoGebra for å slippe å bruke unødvendig mye tid til dette under Newtonbesøket. Hvis elevene ikke kan det, kan det bli vanskelig for elevene å komme igjennom alle oppgavene i løpet av modulens varighet.

Utstyr til forarbeidet:

Lærebok, skrivesaker, linjal og PC med GeoGebra.

Tid i klasserom: 2 x 45 minutter.


Læringsmål:

  • Eleven skal kunne lese av/ plotte inn koordinater i et koordinatsystem på papir og i GeoGebra.
  • Eleven skal kunne finne stigningstall og konstantledd både ved regning og avlesning.

Gjennomføring og metodikk

Gjennomgå på vanlig måte, eller ønsket måte stoffet fra læreboka.