Elektrisk produksjon, transport og forbruk 8.-10. kl

 • Eleven skal kunne teste og beskrive hvordan magnetisme og elektrisitet vekselvirker med hverandre.
   
 • Eleven skal observere at strømførerende ledere alltid vil sette opp et magnetisk felt, og at magnetiske felt i bevegelse fører til elektrisk strøm i nærliggende ledere.
   
 • Eleven skal kunne bruke analogt amperemeter.
   
 • Eleven skal kunne gjøre rede for betydningen av oppdagelsen av induksjon, og over hvilke faktorer som er avgjørende for mengden energi som produseres.
   
 • Eleven skal kunne forklare hva en transformator er for noe, og hva i transformatoren som avgjør størrelsen på spenningstransformasjonen.
   
 • Eleven skal kunne koble opp en ganske avansert krets, og kunne bruke multimetere til å måle spenningsfall i kretsen.
   
 • Eleven skal kunne gjøre rede for betydningen av å bruke transformatorer ved transport av elektrisk energi.
   
 • Eleven skal kunne bruke effektinformasjonen på elektriske apparater til å beregne kostnaden ved å bruke et gitt apparat en gitt tid.
   
 • Eleven skal kunne bruke en effektmåler til å måle den elektriske effekten til et gitt apparat, og også kunne vurdere effektbruken til et apparat som hele tiden endrer ytelse.
   
 • Eleven skal kunne vurdere hvilke hjemmeapparater som bruker mye elektrisk energi, og hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere dette.
   
 • Eleven skal kunne forklare kort hva elektrisk strøm, elektrisk spenning, elektrisk effekt og elektrisk energi er.
   

Newton-modul nr. 1217

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer