Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon 8.-10. kl

 • Eleven skal kunne bruke mikroskop
   
 • Eleven skal kunne bruke stereolupe
   
 • Eleven skal kunne bruke digitalt kamera koblet til mikroskop/stereolupe og PC
   
 • Eleven skal kunne lage preparater for mikroskopiering
   
 • Eleven skal kunne ta bilder av objektene ved hjelp av digitalt kamera koblet opp mot mikroskopet eller stereolupa
   
 • Eleven skal kunne bruke generelt laboratorieutstyr i arbeidet med preparatene, slik som skalpell, pinsett, objektglass, dekkglass, dråpeteller, petriskål, m.m.
   
 • Eleven skal kunne undersøke ulike stadier i celledelingen ved å bruke ferdigpreparater eller lage preparater fra rotspiss fra løk
   
 • Eleven skal kunne gjøre rede for forskjellen på plante- og dyreceller ved å bruke ferdige/selvlagde preparater
   
 • Eleven skal kunne bruke bildebehandlingsprogrammet PhotoStory og lage presentasjoner av det studerte materiale
   
 • Eleven skal kunne uttrykke seg gjennom tale, tekst og bilde i arbeidet med presentasjon i PhotoStory
   

Newton-modul nr. 1432

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer