Måling og funksjoner 8.-10. kl

 • Eleven skal kunne gjøre forsøk med datalogger med bevegelsessensor.
   
 • Eleven skal kunne beskrive hvordan avstands-, farts- og akselereasjonsgrafer ser ut for ulike bevegelser.
   
 • Eleven skal kunne gjøre forsøk med datalogger for å finne fart og akselerasjon til en person som løper.
   
 • Eleven skal kunne gjøre rede for bevegelsesenergi, og hvordan denne avhenger av både masse og fart.
   
 • Eleven skal kunne regne om mellom enhetene km/h og m/s.
   
 • Eleven skal kunne gjøre forsøk med datalogger med lydsensor.
   
 • Eleven skal kunne gjøre rede for hvordan et lydsignal ser ut, også i frekvensdomenet.
   
 • Eleven skal kunne bruke datalogging til å avgjøre hvem som kan plystre den lyseste tonen.
   
 • Eleven skal kunne identifisere et systems egenfrekvens, og hvordan dette kan brukes for å endre tonen når man spiller på et glass med vann.
   
 • Eleven skal kunne bruke datalogging til å bestemme nødvendig vannmengde i et glass for å få en bestemt note, og igjen bruke dette til å samle noter til en bestemt melodi.
   
 • Eleven skal kunne gjøre forsøk med datalogger med kraftsensor.
   
 • Eleven skal kunne bruke datalogging til å avgjøre hvor stor kraft man kan slite i en seigmann med før den slites.
   
 • Eleven skal kunne forklare hvordan akselerasjon kan finnes fra en fartsgraf.
   
 • Eleven skal kunne bruke datalogging til å se på sammenhengen mellom kraft og akselerasjon på en Lego-bil.
   

Newton-modul nr. 1442

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer