Matematisk juleverksted for mellomtrinnet

 • I løpet av dagen med matematisk juleverksed er målet at elevene skal kunne: -trekke ut og kategorisere data fra en undersøkelse/gitt situasjon for å lage en statistisk fremstilling
   
 • -bruke Excel som et digitalt hjelpemiddel til å lage søyle- og sektordiagram
   
 • -bruke et koordinatsystem til å tegne inn koordinater slik at en enkel figur tilslutt fremkommer
   
 • -bruke GeoGebra til å tegne et rettvinklet, firkantet prisme (gaveeske) med et forsvinningspunkt og skrive inn mål på tegningen
   
 • -beskrive, tegne og bruke tellebrikker til å lage modeller av hvordan trekant-, kvadrat- og hustall lager geometriske mønster og vokser
   
 • -Bruke multiplikkasjon og divisjon til å finne rett farge til fargeleggingsoppgave med juletema
   
 • -Utføre enkel beregning av omkrets, areal, volum og overflate på et rett firkantet prisme (gaveeske)
   
 • -Bruke origami til å lage en gitt figur (juletre) og samtidig utforske geometriske former som fremkommer under prosessen
   
 • -kunne løse praktiske oppgaver som inneholder brøk, prosent og desimaltall med og uten konkretiserningshjelpemidler (tellebrikker).
   

Newton-modul nr. 1608

Best egnet for 7. årstrinn
Tidsbruk 6 timer