Salmo salar

Naturfag: Mangfold i naturen - etter 4.årstrinn: Eleven skal kunne samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter.

 • Elevene skal kunne forklare hvordan laksen er tilpasset til et liv i sitt naturlige område.
   
 • Elevene skal kunne forklare laksens ernæring i naturen og oppdrettsanlegg.
   
 • Elevene skal kunne forklare laksens livssyklus i både oppdrett og ute naturen.
   
 • Elevene skal kunne tegne laksen i et gitt stadium ut fra observasjon.
   

Samfunnsfag: Geografi - etter 7. årstrinn: forklare korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast

 • Elevene skal kunne forklare på en enkel måte hva som skjer når oppdrettslaks rømmer fra et anlegg.
   

Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig - i naturfag.

 • Elevene skal kunne beskrive det de observerer.
   

Newton-modul nr. 1788

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 5 timer