Energibruk før og nå

 • Elevene skal kunne forklare forskjellen på energikilder og energiformer, og kunne gi eksempler på dette.
   
 • Elevene skal kunne gi eksempel på hvordan energi fra vann og vind ble utnyttet i eldre tid.
   
 • Elevene skal kunne beskrive prinsippet for oppbyggingen av en generator, og hva som må til for at den skal produsere strøm.
   
 • Elevene skal kunne bygge opp et energiverk ut fra en tredimensjonal tegning.
   
 • Elevene skal kunne beskrive minst tre typer energikraftverk som brukes i verden i dag, og prinsippet for hvordan de produserer energi.
   
 • Elevene skal kunne forklare hva som ligger i begrepet fornybar energi.
   
 • Elevene skal kunne forklare ulemper/problemer i forbindelse med bruk av vann-, vind- og solkraftverk.
   

Newton-modul nr. 1509

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 5 timer