MatchGraph/ Gå grafen

MatchGraph/ Gå grafen

Matematikk: Funksjoner - •Gjøre greie for begrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske eksempler, også digitalt

 • Elevene skal kunne tolke praktiske eksempler på lineære funksjoner.
   
 • Eleven skal kunne lese av/ plotte inn koordinater i et koordinatsystem på papir og i GeoGebra.
   
 • Eleven skal kunne finne stigningstall og konstantledd både ved regning og avlesning.
   
 • Elevene skal få en praktisk og teoretisk forståelse av stigningstall og konstant ledd.
   
 • Eleven skal kunne bruke digitale hjelpemidler til å undersøke og arbeide med lineære funksjoner.
   

Matematikk: Funksjoner - Undersøke funksjoner som beskriver praktiske situasjonar, ved å fastsette nullpunkt, ekstremalpunkt og skjeringspunkt og tolke den praktiske verdien av resultatene

 • Elevene skal kunne finne skjæringspunkt mellom to funksjoner ved avlesing og ved bruk av digitale hjelpemidler.
   
 • Elevene skal få en praktisk forståelse av skjæringspunkt.