Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon 8.-10. kl

Informasjon til klasselærer

  • Besøkslærer må senest ei uke før besøket informere newtonlærerne om hva som skal studeres og om klassen har med "eget" materiale
  • Klassen må følges av lærer
  • Ved behov for transport, kontakt Newtonrommet 
  • Besøkslærer må på forhånd pardele klassen for arbeidet i Newtonrommet
  • Elevene bør ha med skrivesaker
  • Elevene må ha med matpakke/drikke.
  • Elevene kan med fordel gå en tur ut i matpausen.
  • Reglene for besøk i Newtonrommet må være gjennomgått før besøket


 

  • Førstehjelpsutstyr tilpasset målgruppe og undervisningsaktivitet
  • Branninnstruks


Newton-modul nr. 1052

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer