Elektrisk produksjon, transport og forbruk 8.-10. kl

Informasjon til klasselærer

  • Besøkslærer skal på forhånd ha delt inn elevene i grupper på to til fire, som skal samarbeide på Newtonrommet.
  • Besøkslærer bør på forhånd orientere newtonlæreren om hvilket forarbeid klassen har gjort
    Hvis ønskelig, kan deler av aktivitetene utelates, for heller å bruke mer tid på det resterende stoffet.
  • Regler for Newtonrommet må være gjennomgått med elevene på forhånd.
  • Hvis nødvendig (avhengig av avstand), sørger prosjekteier for transport til og fra Newtonrommet. Besøkslæreren følger med klassen på bussen (eller båten).
  • Elevene skal ha med matpakke, skrivesaker, notatblokk og kalkulator. Annet utstyr deles ut i Newtonrommet.
  • Newtonlærer informerer om krav til sikkerhet i Newtonrommet når klassen kommer.
  • Dersom newtonlærer blir syk, vil dagen i Newtonrommet bli avlyst. Besøkslærere vil da bli oppringt av Newtonlæreren. Klassen vil få anleding til å besøke rommet ved en senere anledning.

Newton-modul nr. 1217

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer