MatchGraph/ Gå grafen

MatchGraph/ Gå grafen

Informasjon til klasselærer

Denne modulen er beregnet til å vare i fire skoletimer. Elevene trenger egen PC med tilgang til GeoGebra. Oppgavene finnes på "Elevarket " og "Elevarket, GeoGebra". Klasselærer bør på forhånd ha delt klassen inn i grupper på 4-6 stykker, vi har mulighet til å ha opp til 5 grupper.

Dette er en modul som vi kan ta med oss å komme rundt på skolene med. Dersom det er mange elever vil det i et vanlig klasserom kunne bli trangt. Dersom dere ikke har tilgang og mulighet til å låne større rom kan det løses med en eller to grupper på gangen.  

Det er utarbeidet to alternativer til etterarbeid.