Newton Engia Trondheim

Newton Energirom Trondheim: Newton Engia Trondheim

Dere skal snart til Engia (Newton-rommet) og her kommer noe bakgrunnsinformasjon om opplegget:

Undervisningsforløpet på Engia er et rollespill. Elevene er på Engia (Newton-rommet) som forskerteam som deltar i prosjektet IEA - Energi for framtiden. De er delt inn i fem landslag. I løpet av de to dagene på Engia skal de jobbe med praktiske oppgaver samt dokumentere resultatene sine skriftlig i rapporter. Rapportene består av spørsmål og oppgaver som besvares digitalt på en læringsportal. Rapportene blir vurdert, og landslagene for poeng ut fra resultatene av oppdragene og de skriftlige rapportene.

Det er flere forskerteam på Engia i løpet av året. Når alle forskerteamene er ferdig, vil det bli kåret et vinnerteam. Vinnerne er det teamet som har oppnådd flest poeng i løpet av oppholdet.

I forkant av oppmøte på Engia er det viktig at dere forbereder dere godt. Under fanen "Forarbeid" på denne siden finner du informasjon om det som skal gjøres på forhånd. Der finnes det også en detaljert Lærerveiledning.

Opplegget på Newtonrommet fokuserer på fornybar og ikke-fornybar energi, og elevene vil jobbe med mange fasetter av energi-begrepet i løpet av besøket. Undervisningen vil foregå over 2 dager i rommet. I tillegg kommer for- og etterarbeid i klasserommet på skolen.

Målet er at elevene skal erfare hvordan man kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, i dette tilfellet vann- og vindenergi samt kjemisk energi fra fossilt brensler. De skal bygge et vannkraftverk, et vindkraftverk og utforske stirlingmotorens virkemåte. Elevene vil benytte læreplanrelevante tekniske hjelpemidler mens de utforsker oppdragene sine, og på bakgrunn av det de gjør og skriver skal de kunne diskutere fordeler, ulemper og miljøeffekter av ulike måter å produsere elektrisk energi på.

Elevene skal også få en forståelse av hva fossilt brensel er, hvordan de er blitt dannet og på hvilke måter vi kan anvende disse råstoffene. De skal kjenne til noen av egenskapene til gassen karbondioksid (CO2) og vite hvordan denne gassen påvirker miljøet.

I Newton-rommet

DAG 1
09:00 - Elevene ankommer bygget, henger av seg yttertøyet og kommer inn i Newtonrommet
09:10 - Intro og energidemonstrasjon
09:45 - Oppdrag 1: Kulebane
11:00 - 30 minutters matpause
11:30 - Generering av elektrisk energi
11:50 - Oppdrag 2: Induksjonsforsøk
12:15 - Fornybar energi
12:45 - Oppdrag 3: Vind- og vannenergiverk
13:50 - Opprydding og oppsummering
14:00 - Ferdig for dagen


DAG 2
09:00 - Elevene ankommer bygget, henger av seg yttertøyet og kommer inn i Newtonrommet
09:10 - Opprinnelse og anvendelse av olje og gass
09:45 - Oppdrag 4: Undersøkelse av sandstein
11:00 - 30 minutters matpause
11:30 - Anvendelse av olje og gass
12:15 - Oppdrag 5: Stirling-motor
13:00 - CO2
13:50 - Oppsummering og avslutning
Originalmodul:
1486: Newton Engia Trondheim, FIRST Scandinavia i samarbeid med andre aktører.
Denne modulen er revidert av:
Vitensenteret v/Roy Even Aune
Newton Energirom Trondheim