Fysisk aktivitet, ernæring, blodsukker, og puls.

Newton Saltdal: Fysisk aktivitet, ernæring, blodsukker, og puls.

Formålet med modulen er at elevene skal få oppleve hvordan egen kropp reagerer ved ulik belastning og kosthold . Vi benytter puls - og blodsukkermåling. Til slutt blir dataene synliggjort digitalt. Opplegget varer en hel dag. Som fysisk aktivitet bruker vi stien inn i naturreservatet Junkerdalsura, og videre opp mot Solvågtind.

I Newton-rommet

Dag 1

Kl 10:00: Oppmøte i auditoriet på Nordland nasjonalparksenter.
- presentasjon av Newtonlærerne
- dagsplan gjennomgang
- utdeling av pulsklokker og annet nødvendig utstyr.

Kl 11:00: Avgang tur til Træktvatnet
- lunsj spiser vi underveis. (Husk mat/drikke)

Kl 16:00: Retur til utgangspunktet
- Innsamling av pulsklokker og utstyr til måling av blodsukker.


Dag 2

Kl. 09.00 Oppmøte i auditoriet på Nordland Nasjonalparksenter
- oppsummering og evaluering av turen
- gjennomgang og digital visning av resultater fra turenOriginalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Frank Borkamo
Newton Saltdal

Newton-modul nr. 1080

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 7 timer