Vann og vannkvalitet

Newton Saltdal: Vann og vannkvalitet

Elevene skal oppleve at ulike lokaliteter i nærområdet har stor variasjon mht vannkvalitet. De skal se på hvilke faktorer som gjør at vannkvaliteten er så ulik, og finne rensemetoder. I modulen får elevene undersøke vannprøver ved hjelp av digitalt Ph-meter. En del av opplegget er å rense myrvann med ulike metoder. Kan man virkelig drikke myrvann? Elevene gjennomfører en syre-base demonstrasjon hvor vi tar utgangspunkt i kjente væsker. Modulen avsluttes med en gruppevis konkurranse hvor de raskest mulig skal få det rensede vannet til å koke. Denne modulen kan med fordel kombineres med GPS modulen. Dette er dag 2. av Newton opplegget på Storjord

I Newton-rommet

Dag 2 av Newton på Storjord.

09:00 Velkomst og presentasjon av modul.
09:30 Innhenting av vannprøver og matriell til vannrensing.
10:30 Samling på tunet. Undersøkelser av vannkvalitet og demonstrasjon av syre-base væsker.
11:00 Vannrensing. Lage vannrensemetoder, og teste dem ut.
11:30 Konkurranse i vannkoking.
12:00 Oppsummering og opprydding.
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Frank Borkamo
Newton Saltdal

Newton-modul nr. 1089

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 3 timer