Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon 8.-10. kl

Energi og miljørom, Harstad: Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon 8.-10. kl

Anbefalt klassetrinn: 8. - 10.kl Lære bruk av stereolupe og mikroskop sammen med kamera og bruke bildene til å lage en digital presentasjon. Elevene arbeider parvis eller i mindre grupper. Modulen er i utgangspunktet åpen i den forstand at utstyret som brukes kan brukes for å nå læreplanmålene i fler fag og emner. Utgangspunktet kan være studie av biotiske eller abiotiske faktorer fra et økosystem (planter, dyr, jordsmonn, berggrunn). Besøket er beregnet å vare en skoledag. Forarbeid: Elevene skal ha kunnskap om valgte tema. Besøksklassen skal ha med eget materiale for det tema som skal studies. Tema for studie må varsles Newtonrommet minst ei uke før besøket finner sted. Etterarbeid: Fullføre presentasjonen og presentere resultatet i klassen/skolen.

I Newton-rommet

0830: Oppmøte, velkommen, gjennomgang av dagsplan, regler for rommet og branninstruks
0900: Opplæring i bruk av det aktuelle utstyret. Studere medbrakt eller annet materiale ved hjelp av lupe/mikroskop, koble kamera opp mot disse og overføre bilder/film til PC.
1100: Matpause
1130: Lære bruk av programmet PhotoStory for bildebehandling. Arbeide med egen presentasjon.
1345: Lagring av produkt på Fronter, First Class eller transportabelt medium. Opprydding, oppsummering, evaluering og avslutning.
Originalmodul:
1432: Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon 8.-10. kl, Newton-rommet i Harstad
Denne modulen er revidert av:
Newton Harstad
Energi og miljørom, Harstad

Newton-modul nr. 1052

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer