Produksjon av elektrisk energi 8.-10.kl

Energi og miljørom, Harstad: Produksjon av elektrisk energi 8.-10.kl

8.-10. klassetrinn Modulen tar for seg produksjon av elektrisk energi. Gjennom målinger og eksperimenter skal elevene lære hvordan elektrisitet og magnetisme vekselvirker med hverandre, og hvordan dette kan utnyttes for å lage elektromagneter og hvordan vi kan produsere elektrisk energi gjennom induksjon.

Modulen inneholder fem aktiviteter:

1. Magnetisme

2. Strømkretser

3. Elektromagnet

4. Elektrisk generator

5. Digital presentasjon

Til hver av aktivitetene er det elevark. Besøket på Newtonrommet tar en skoledag.

Før elevene kommer til Newtonrommet skal de kjenne til begrepene strøm og spenning. Videre skal de vite hvordan et amperemeter og et voltmeter (eventuelt digitalt multimeter) kobles inn i en enkel strømkrets. Les mer om dette under Forarbeid.

Etter at elevene har vært på Newtonrommet kan de jobbe videre med sine digitale presentasjoner, de kan jobbe videre med virkemåten til et vannkraftverk, eller de kan skrive rapporter på en eller flere av aktivitetene som er gjennomgått. Tidsbruk på dette vil variere. Les mer om dette under Etterarbeid.

Forarbeid i skolen

Arbeid med nøkkelbegreper, og utstyr. Gruppeinndeling før avreise til Newton-rom

I Newton-rommet

Kl 08.30-09.00: Oppstart. Informasjon og gjennomgang av aktiviteter
Kl 09.00-11.00: Elevene jobber med Aktivitet 1-2 (de som blir ferdige går videre til Aktivitet 3-4)
Kl 11.00-11.30: Lunsjpause
Kl 11.30-13.30: Elevene fullfører Aktivitet 1-4, og går så videre med den digitale presentasjonen i Aktivitet 5
Kl 13.30-14.30: Opprydning og visning av digitale presentasjoner i plenum
Kl 14.30: Avslutning

Etterarbeid i skolen

Utarbeide og presentere rapporter fra aktivitetene i newton rommet.
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Newton Harstad
Energi og miljørom, Harstad

Newton-modul nr. 1068

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer