Energibruk i framtiden - vgs

Energi og miljørom, Harstad: Energibruk i framtiden - vgs

Modulen tar for seg framtidas utfordringer angående energforsyning, og ser på noen mulige måter å skaffe energi på framover. Dagen starter med en gjennomgang av prinsippene for hvordan varmepumper, solceller og solfangere virker, og hva som er forskjellene mellom dem. Elevene skal så gjøre forsøk og målinger med varmepumpe, solfanger og solcelle for å beregne varmefaktor/virkningsgraden for disse. Denne modulen tar for seg ulike måter å nyttiggjøre fremtidige energikilder, enten det være direkte oppvarming eller produksjon av elektrisk energi. Elevene skal i praksis få se hvordan energiovergangene finner sted, og hvordan sluttproduktet endelig utnyttes. Videre legger modulen en del fokus på målinger og matematiske utregninger gjennom undersøkelse av varmefaktor og virkningsgrad for de ulike systemene. Modulen inneholder 4 aktiviteter, men besøkslærer kan, hvis ønskelig, fokusere på færre av disse: 1. Varmefaktor til varmepumpe. 2. Virkningsgraden til solcelle. 3. Virkningsgraden til solfanger. 4. Digital presentasjon i Photo Story. Besøket på Newtonrommet tar en skoledag. Før elevene kommer til Newtonrommet er det en fordel om de er kjent med faseoverganger, og hvilke av disse overgangene som krever energitilførsel, og hvilke som avgir energi til omgivelsene. Det er også en fordel om elevene kan innholdet i termofysikkens 2. lov. Videre bør elevene kunne størrelsene virkningsgrad og varmefaktor, og ha en viss oversikt over hvordan disse kan regnes ut. Les mer om alt dette under Forarbeid.

I Newton-rommet

Kl 08.30-09.00: Oppstart. Informasjon og gjennomgang av aktiviteter.
Kl 09.00-11.00: Elevene jobber stasjonsvis med aktivitetene, og bør i løpet av denne perioden fullføre to av disse.
Kl 11.00-11.30: Lunsjpause.
Kl 11.30-13.30: Elevene jobber stasjonsvis med de to siste aktivitetene.
Kl 13.30-14.30: En buffer for elevene til å fullføre aktiviteter. Tiden kan også benyttes til presentasjons- eller annet rapportarbeid.
Kl 14.30: Opprydning og avslutning.
Originalmodul:
1075: Energibruk i framtiden - vgs, Newtonrommet i Harstad
Denne modulen er revidert av:
Newton Harstad
Energi og miljørom, Harstad

Newton-modul nr. 1168

Best egnet for VG1. årstrinn
Tidsbruk 6 timer