Elektrisitet med digitale hjelpemidler - vgs

Energi og miljørom, Harstad: Elektrisitet med digitale hjelpemidler - vgs

Denne modulen tar for seg praktiske elektrisitetsoppgaver, der bruk av digitale hjelpemidler som Excel, digitale multimetre og dataloggere skal hjelpe elevene på veien. Elevene skal i løpet av dagen få koble og gjøre målinger og beregninger i serie- og parallellkretser, de skal bruke digitale multimetre og regresjonsverktøy til å finne resistivitet i en motstandstråd og resistansen i en motstand, og de skal ved hjelp av datalogging med høy frekvens se på hva som skjer i en glødepære når denne antennes. Modulen inneholder 5 aktiviteter: 1. Resistiviteten i en motstandstråd 2. Ohms lov 3. Seriekobling av motstander 4. Parallellkobling av motstander 5. Opptenning av en glødelampe Slutten av dagen bør i tillegg inneholde en plenumsdiskusjon rundt aktivitetene, gjerne i forbindelse med eventuelle digitale presentasjoner som elevene lager. Besøket på Newtonrommet tar en skoledag. Før elevene kommer til Newtonrommet skal de ha kjennskap til begrepene strøm, spenning og resistans. Videre skal de ha kjennskap til bruken av digitalt multimeter, og hvordan dette kobles inn i en krets for å måle strøm og spenning. Det antas også at elevene har grunnleggende ferdigheter i Excel. Les mer om dette under Forarbeid. Etter at elevene har vært på Newtonrommet anbefales det å bruke data fra modulen til å skrive en digital rapport. Elevene kan også ta for seg problemstillinger innenfor bruken av dataloggere. Tidsbruken på dette trenger ikke være mer enn to skoletimer. Les mer om dette under Etterarbeid. Denne modulen tar for seg praktiske elektrisitetsoppgaver, der bruk av digitale hjelpemidler som Excel, digitale multimetre og dataloggere skal hjelpe elevene på veien. Elevene skal i løpet av dagen få koble og gjøre målinger og beregninger i serie- og parallellkretser, de skal bruke digitale multimetre og regresjonsverktøy til å finne resistivitet i en motstandstråd og resistansen i en motstand, og de skal ved hjelp av datalogging med høy frekvens se på hva som skjer i en glødepære når denne antennes. Modulen inneholder 5 aktiviteter: 1. Resistiviteten i en motstandstråd 2. Ohms lov 3. Seriekobling av motstander 4. Parallellkobling av motstander 5. Opptenning av en glødelampe Slutten av dagen bør i tillegg inneholde en plenumsdiskusjon rundt aktivitetene, gjerne i forbindelse med eventuelle digitale presentasjoner som elevene lager. Besøket på Newtonrommet tar en skoledag. Før elevene kommer til Newtonrommet skal de ha kjennskap til begrepene strøm, spenning og resistans. Videre skal de ha kjennskap til bruken av digitalt multimeter, og hvordan dette kobles inn i en krets for å måle strøm og spenning. Det antas også at elevene har grunnleggende ferdigheter i Excel. Les mer om dette under Forarbeid. Etter at elevene har vært på Newtonrommet anbefales det å bruke data fra modulen til å skrive en digital rapport. Elevene kan også ta for seg problemstillinger innenfor bruken av dataloggere. Tidsbruken på dette trenger ikke være mer enn to skoletimer. Les mer om dette under Etterarbeid.

I Newton-rommet

08.30-09.00: Oppstart og introduksjon
09.00-11.15: Aktivitet 1 til Aktivitet 3, hvis ferdig begynne med Aktivitet 4
11.15-11.45: Lunsj
11.45-13.00: Aktivitet 4 og 5, hvis ferdig begynne med digital rapport
13.00-14.00: Digital rapport
14.00-14.30: Avslutning og eventuell visning av digital rapport
Originalmodul:
1219: Elektrisitet med digitale hjelpemidler - vgs,
Denne modulen er revidert av:
Newton Harstad
Energi og miljørom, Harstad

Newton-modul nr. 1221

Best egnet for VG1. årstrinn
Tidsbruk 6 timer