Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon - vg1

Energi og miljørom, Harstad: Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon - vg1

Lære bruk av stereolupe og mikroskop sammen med FlexCam kamera, og bruke bildene/filmen til å lage en digital presentasjon som vises i plenum i klassen. FlexCam er et videokamera som kan festes på okularet for å ta bilder av det elevene studerer i lupen/mikroskopet. Elevene arbeider parvis/mindre grupper med en stereolupe, et mikroskop og et FlexCam kamera per par/gruppe. Utgangspunktet kan være studie av biotiske eller abiotiske faktorer i et økosystem (planter, dyr, jordsmonn, berggrunn) eller det å lære å gjøre undersøkelser av innsamlede organismer fra felt i et laboratorium samt å legge frem resultatene fra undersøkelsene i klassen. Besøket er beregnet å vare en skoledag. Forarbeid: Elevene må kunne bruke kunnskap om de ulike organismene som de skal undersøke til å lage en digital presentasjon for fremlegg i klassen tilslutt. Besøksklassen må ha med materiale fra sitt feltarbeid for studier av dette i lupe/mikroskop. Tema for studie må varsles Newtonrommet minst ei uke før besøket finner sted. Det er en fordel dersom elevene kan brukePowerPoint og/eller Photo Story, men det er ingen betingelse. Etterarbeid: Fullføre redigering og presentasjon av resultatet i klassen/skolen hvis vi ikke rekker det i løpet av den fastsatte tiden på Newtonrommet.

I Newton-rommet

0830: Oppmøte, velkommen, gjennomgang av dagsplan, regler for rommet og branninstruks


0900: Opplæring i bruk av det aktuelle utstyret. Studere medbrakt eller annet materiale ved hjelp av lupe/mikroskop, koble kamera opp mot disse og overføre bilder/film til PC.

1100: Matpause
1130: Lære bruk av program for bildebehandling. Arbeide med egen presentasjon.
1345: Lagring av produkt på Fronter, First Class eller transportabelt medium. Opprydding, oppsummering, evaluering og avslutning.
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Newton Harstad
Energi og miljørom, Harstad

Newton-modul nr. 1436

Best egnet for VG1. årstrinn
Tidsbruk 6 timer