Oljeeventyret

Energi og miljørom, Harstad: Oljeeventyret

Undervisningsopplegget "Oljeeventyret" tar for seg dannelsen av olje og gass, hvordan olje og gass blir oppdaget og hentes opp. Hvordan olje og gass raffineres og brukes, og hvordan det produseres elektrisk energi ved hjelp av ikke fornybare energikilder. Undervisningsopplegget avsluttes med at elevene skal dokumentere noe av det arbeidet de har gjort og lært i løpet av dagen.

Modulen består av 5 aktiviteter i tillegg til for- og etterarbeid på skolen. Forarbeid omhandler gjennomgang av energibegrepet og grunnleggende teori rundt hydrokarboner.

Aktivitet 1 Få forståelse for hvordan olje og gass ble dannet ved å gjøre små enkle forsøk og se på ulike bergarter. Aktivitet 2 Få forståelse av hvordan vi finner olje og gass ved å se på figurer som viser snitt av berggrunnen. Få kjennskap til hvordan vi får olje og gass opp av reservoaret gjennom å gjøre forsøk med trykk. Elevene skal også få se ulike oljeprøver og ta stilling til hvordan vi kan benytte oss av at olje er tyngre enn vann.
Aktivitet 3 Få kjennskap til hvilke metoder som kan brukes for å raffinere olje og gass. Elevene bygger ulike hydrokarboner og reflekterer over hva vi kan bruke olje og gass til.
Aktivitet 4 Forsøk med dampmaskin. Vi ser på hvordan ikke-fornybare energikilder kan brukes til å produsere energi. Aktivitet 5 Dokumentere arbeidet som er gjort i løpet av dagen. Ved hjelp av i Movie på iPad lager elevene en kort dokumentarfilm på 1-2 min. Etterarbeid Oppsummering og repetisjon ved å bruke www.viten.no

I Newton-rommet

08.30 - 09.15 Informasjon, refleksjon og gjennomgang av aktiviteter.
09.15 - 11.00 Jobbe med aktivitet 1-3
11.00 - 11.30 Lunsj
11.30 - 13.30 Jobbe med aktivitet 4 og 5
13.30 - 14.00 Opprydding, avslutning og oppsummering.
Originalmodul:
1415: Oljeeventyret, Newton-rommet i Harstad v/ Robert Lorentsen
Kunnskapsparken Nord v/ Annette Ekman
Denne modulen er revidert av:
Newton Harstad
Energi og miljørom, Harstad

Newton-modul nr. 1439

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer