Energibruk i framtiden - Vg1 YF

Energi og miljørom, Harstad: Energibruk i framtiden - Vg1 YF

Modulen legger opp til tre forsøk som blir organisert i de tre stasjonene; solfanger, solceller og varmepumpe. På solfanger-stasjonen skal elevene gjøre praktisk forsøk med en solfanger. De skal måle temperaturutviklingen ved å lese av et termometer, plotte temperaturmålingene inn i et koordinatsystem og regne ut temperaturendringen mellom starttemperatur og slutttemperatur. På solcelle-stasjonen skal elevene gjøre praktisk forsøk med en solcelle, Lego pariserhjul, vinsj og lodd, plotte resultatene inn i to tabeller og trekke konklusjoner basert på virkemåten til en solcelle. På varmepumpe-stasjonen skal elevene gjøre fire små forsøk som illustrere faseovergangene til varmepumpa. Deretter skal de gjøre forsøk med varmepumpa hvor de måler temperaturendring i kondensatoren (innedelen) og fordamperen (utedelen) i løpet av førsøket. Disse målingene skal de bruke til å beregne pumpas varmefaktor. På alle stasjonene skal elevene oppsumere forsøket ved å fylle inn hva de har lært om begrepene som er knyttet til de ulike forsøkene i en "læringstabell". Denne modulen tar for seg ulike måter å utnytte fornybare energikilder. Elevene får se i praksis hvordan energiovergangene finner sted, og hvordan sluttproduktet kan utnyttes. Modulen legger fokus på målinger og trening på viktige naturfaglige begreper knyttet til solfanger, solcelle og varmepumpe. Videre får elevene øvd seg på avlesing av temperatur, plotte avlesninger i et koordinatsystem og og enkel beregning av temperaturendring i prosent.

I Newton-rommet

Modulen legger opp til 2,5 timer på Newton-rommet;første tidsplan er for en halv dag før lunsj.
Kl 0830-0845: Oppstart, informasjon og gjennomgang av aktivitetene.
Kl 0845-1030: Elevene jobber stasjonsvis med aktivitetene og arbeidsarkene. Lærer og Newton-lærer følger med hvor raskt elevene jobber og sørger for at gruppene sirkulerer.
Kl 1030-1100: Avslutning av stasjonsarbeidet, opprydding og oppsumering.
Modulen legger opp til 2,5 timer på Newton-rommet;andre tidsplan er for en halv dag etter lunsj.
Kl 1200-1215: Oppstart, informasjon og gjennomgang av aktivitetene.
Kl 1215-1330: Elevene jobber stasjonsvis med aktivitetene og arbeidsarkene. Lærer og Newton-lærer følger med hvor raskt elevene jobber og sørger for at gruppene sirkulerer.
Kl 1330-1400: Avslutning av stasjonsarbeidet, opprydding og oppsumering.
Originalmodul:
1440: Energibruk i framtiden - Vg1 YF, Newtonrommet i Harstad
Denne modulen er revidert av:
Newton Harstad
Energi og miljørom, Harstad

Newton-modul nr. 1441

Best egnet for VG1. årstrinn
Tidsbruk 2,5 timer