Måling og funksjoner 8.-10. kl

Energi og miljørom, Harstad: Måling og funksjoner 8.-10. kl

Denne modulen tar for seg flere anvendelser av datalogging. En datalogger er en elektronisk enhet som ved hjelp av en sensor kan gjøre flere målinger over tid, og gjerne presenterer resultatene som tabeller eller grafiske kurver. Datalogging er i mange tilfeller veldig praktisk (og noen ganger nødvendig) for å få registrert et forsøk. Spesielt gjelder dette forsøk som tar veldig kort tid, veldig lang tid, eller i tilfeller der det er vanskelig å få gjort målinger med tradisjonelt måleutstyr. Elevene skal i denne modulen få prøve datalogging i flere praktiske sammenhenger, og de skal anvende et bredt spekter av sensorer. Modulen inneholder 3 aktiviteter: 1. Fart og akselerasjon 2. Sang og spill 3. Kraftige seigmenn og raske biler Slutten av dagen bør i tillegg inneholde en plenumsdiskusjon rundt aktivitetene, gjerne i forbindelse med digitale presentasjoner som elevene lager. Besøket på Newtonrommet tar en skoledag. Før elevene kommer til Newtonrommet bør de vite litt om hva datalogging er for noe. Det vil også være en fordel om elevene har litt kjennskap til avstandsgrafer og fartsgrafer. Les mer om dette under Forarbeid. Etter at elevene har vært på Newtonrommet kan de jobbe videre med sine digitale presentasjoner, og gjerne presentere de ferdige produktene for resten av klassen. Elevene kan også skrive rapport med utgangspunkt i en eller flere av aktivitetene som er gjennomført denne dagen. Les mer om dette under Etterarbeid. Denne modulen tar for seg flere anvendelser av datalogging. En datalogger er en elektronisk enhet som ved hjelp av en sensor kan gjøre flere målinger over tid, og gjerne presenterer resultatene som tabeller eller grafiske kurver. Datalogging er i mange tilfeller veldig praktisk (og noen ganger nødvendig) for å få registrert et forsøk. Spesielt gjelder dette forsøk som tar veldig kort tid, veldig lang tid, eller i tilfeller der det er vanskelig å få gjort målinger med tradisjonelt måleutstyr. Elevene skal i denne modulen få prøve datalogging i flere praktiske sammenhenger, og de skal få anvende et bredt spekter av sensorer. Modulen inneholder 3 aktiviteter: 1. Fart og akselerasjon 2. Sang og spill 3. Kraftige seigmenn og raske biler Slutten av dagen bør i tillegg inneholde en plenumsdiskusjon rundt aktivitetene, gjerne i forbindelse med digitale presentasjoner som elevene lager. Besøket på Newtonrommet tar en skoledag. Før elevene kommer til Newtonrommet bør de vite litt om hva datalogging er for noe. Det vil også være en fordel om elevene har litt kjennskap til avstandsgrafer og fartsgrafer. Les mer om dette under Forarbeid. Etter at elevene har vært på Newtonrommet kan de jobbe videre med sine eventuelle digitale presentasjoner, og gjerne presentere de ferdige produktene for resten av klassen. Elevene kan også skrive rapport med utgangspunkt i en eller flere av aktivitetene som er gjennomført denne dagen. Tidsbruk på dette vil variere. Les mer om dette under Etterarbeid.

I Newton-rommet

08.30-09.00: Oppstart og introduksjon
09.00-11.15: Jobbe med aktivitet 1 og aktivitet 2
11.15-11.45: Lunsj (besøkslærer bestemmer sted)
11.45-14.00: Jobbe med aktivitet 3 og eventuell digital presentasjon
14.00-14.30: Avslutning og oppsummering
Originalmodul:
1236: Måling og funksjoner 8.-10. kl,
Denne modulen er revidert av:
Newton Harstad
Energi og miljørom, Harstad

Newton-modul nr. 1442

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer