Signalspor (kart og kompass, GPS og Djeeo)

Energi og miljørom, Harstad: Signalspor (kart og kompass, GPS og Djeeo)

Oppstart/intro. 15 minutter

Kart og kompass. 45 minutter

GPS og stjerneorientering. 75 minutter

Lunsj. 30 minutter 

Intro DJEEO. 30 minutter

Signalspor/DJEEO. 90 minutter

Oppsummering av dagen, evaluering og avslutning. 30 minutter

Denne modulen bygger på kompetansemål i samfunnsfag og kroppsøving. Fra samfunnsfag dreier det seg om lesing og tolking av kart, papirbasert og digitalt, mens fra kroppsøving handler det om friluftsliv, orientering ved hjelp av kart og kompass og andre måter å orientere seg på. Aktivitetene tar i bruk kart, kompass og håndholdt GPS. DJEEO Education brukes både i undervisningen og som motivasjonsverktøy for læring. Elevene får undervisning om jordas lengdegrader og breddegrader, UTM-systemet, koordinater, ulike kart, kartsymboler, målestokk og hvordan en GPS virker og brukes . 

Oppstart/intro.15 minutter.

Elevene blir tatt imot av newtonlærer og ønsket velkommen til Newtonrommet i Harstad. Dersom de ikke er delt i grupper på 4 gjøres det, som oftest ordner klasselærer dette. Etter en kort info om Newtonrommet blir branninstruks og regler for rommet gjennomgått. Dagsplanen blir også  skissert.

Aktivitet 1: Kart og kompass. 45 minutter. 

Hver elevgruppe får utdelt kart over distriktet i målestokk 1:50000 (Norge-serien), kompass og linjal, skrivesaker og kalkulator. Første oppgave er å finne Newtonrommets plassering på kartet. 
Lærer gjennomgår ved hjelp av PowerPoint-presentasjon de mest vanlige kartsymboler og hva de forskjellige fargene betyr. Himmelretningene på kartet blir slått fast, og vi samtaler om navigering før og nå. Videre ser vi på målestokk og ekvidistanse, og elevene får i oppgave og regne ut luftavstanden mellom to lokaliteter på kartet ved å bruke linjalen og målestokken. I tillegg skal de finne den omtrentlige høyden over havet en angitt punkt på kartet har.
Videre gjennomgås sonebelte-inndelingen, 100-kilometersrutene og UTM-systemet. Elevene finner disse opplysningene på kartet. Lengde og breddegrader nevnes også, da disse opplysningene også finnes på dette kartverket. Elevene skal finne omtrentlige UTM-koordinater for Newtonrommet ved å måle på kartet.
Kompassets oppbygning og virkemåte gjennomgås. Her gjennomgås de forskjellige delene med hvilken oppgave de har.

  1. Linjal med marsjretnings-pil
  2. Kompasshus med nord-linjer
  3. Kompassnåla og kompasshus-pila

Disse knyttes så til de tre stegene for å ta ut en kompasskurs som gjennomgås sammen med elevene. Elevene  får så i oppgave og ta ut kompasskursen fra Newtonrommet til et bestemt punkt på kartet. NB! Dette punktet må være fysisk synlig fra Newtonrommets uteområde. Når alle gruppene har tatt ut kursen, går vi ut og hver gruppe orienterer kompasset for gå til. Elever og lærer kontrollerer at  marsjretningspila peker mot det valgte punktet.

 

Aktivitet 2: GPS og stjerneorientering. 75 minutter. 

Begynnelsen av dagen foregår ute hvor elevene får utdelt koordinater som de skal legge inn på GPS'en. Vi har en base som vi går ut i fra, og så henger postene som en stjerneorientering. Elevene jobber i par, og når de har tatt ut kurs til den valgte posten, kontrollerer lærer at den er rett og de får gå avgårde. På hver post henger det informasjon i form av bilder, kart og små "Visste du at?"- ruter. Denne informasjonen skal de tilegne seg og huske. Når de kommer tilbake til basen må de svare på 2 spørsmål knyttet til informasjonen på akkurat den posten. Læring står i fokus, og husker de ikke selv hva de har lært så forteller lærer det. Så får de en ny koordinat til en annen post, med annen informasjon. Slik fortsetter de til de har vært igjennom alle 4 postene.

Aktivitet 3: Signalspor og DJEEO. 90 minutter 

På siste del av dagen foregår halvparten av tiden inne og andre halvparten ute. Elevene får så delta på en GPS- konkurranse, hvor de får bruk for kunnskapen de tilegnet seg første halvdel av dagen. DJEEO Education er et dansk kosept hvor de spiller på lag, minimum 4 pr. lag. Hvert lag har halvparten av deltakerne inne på basen og resten av laget ute. Når spillet er halvveis blir det en liten pause for å diskutere taktikk, og så bytter laget om. De som var inne må ute, og de som var ute må prøve seg inne. De som er ute har med seg en GPS- sender, mobil, refleksvest og et oppgavehefte. De som sitter inne ser på pc'en hvor sine lagdeltakere beveger seg ute. Via mobil skal deltakerne kommunisere slik at de ute kommer seg til en virtuell post, som bare innedeltakerne ser på skjermen. Når GPS- senderen nærmer seg posten vil et spørsmål bli aktivert på skjermen. De inne ser første halvdel av spørsmålet og svaralternativene, og de ute ser bare andre halvdel av spørsmålet. Sammen skal hele laget finne svaret og avlevere det. Kommunikasjon er et viktig verktøy her. Det laget som har flest mulig rette svar, kortest tid og dermed vært innom flest poster, vinner. Deltakerne inne kan hele tiden se på storskjerm og holde seg oppdatert på hvordan de og motstanderne ligger an. En veldig engasjerende måte å repetere kunnskap, hvor elvene får god trening i å kommunisere og bruke begreper for hvordan de skal bevege seg mot posten. Hvis noen har glemt kunnskapen fra første halvdel av dagen, eventuelt ikke kom seg gjennom alle postene, så har vi alle postene inne på et bord. Deltakerne kan gå bort og lese seg fram til svaret, og gå tilbake og avlevere svaret. Men det er ikke lov å ta postene med til arbeidsbordet; her må man huske.

Avslutning/oppsummering

Forarbeid i skolen

Vis elevene Power-Pointen "Forarbeid Signalspor".
Temaet i presentasjonen er GPS-satellitter, vei-fart-tid-formelen og målestokk og kart.
Dersom dere ikke rekker å gå igjennom alt, kan vi gå igjennom noe av dette når dere er på Newtonrommet.

I Newton-rommet

08.30 – 08.45: Intro. Velkomst, info om Newtonrommet og branninnstruks
08.45 – 09.30: Aktivitet 1: Kart og kompass
09.45 – 11.00: Aktivitet 2: GPS og stjerneorientering
11.00 – 11.30: Lunsj
11.30 – 12.00: Informasjon om DJEEO-spillet, gjennomføring og sikkerhet.
12.00 – 13.30: Aktivitet 3: Signalspor og DJEEO.
13.30 – 14.00: Oppsummering av dagen, evaluering og avslutning.
Originalmodul:
1417: Signalspor (kart, GPS og Djeeo), Anne- Berit Dybvik Hansen og Annette Ekman ved Kunnskapsparken Nord, Harstad
Denne modulen er revidert av:
Newton Harstad
Energi og miljørom, Harstad

Newton-modul nr. 1661

Best egnet for 8. årstrinn
Tidsbruk 6 timer