Signalspor (kart, GPS og Djeeo)

Energi og miljørom, Harstad: Signalspor (kart, GPS og Djeeo)

Denne modulen tar i bruk GPS og DJEEO Education som motivasjonsverktøy for læring. Temaet er naturfag og oppgavene er innenfor matematikk. (Her kan man legge inn det temaet man ønsker seg.) Elevene får en gjennomgang av blant annet satellitter, inndeling av jordas lengdegrader og breddegrader, koordinater, ulike kart, målestokk og hvordan bruke GPS'en. Resten av dagen er delt i to av en lunsjpause.

Begynnelsen av dagen foregår ute hvor elevene får utdelt koordinater som de skal legge inn på GPS'en. Vi har en base som vi går ut i fra, og så henger postene som en stjerneorientering. Elevene jobber i par, og når de har tatt ut kurs til den valgte posten, kontrollerer lærer at den er rett og de får gå avgårde. På hver post henger det informasjon i form av bilder, kart og små "Visste du at?"- ruter. Denne informasjonen skal de tilegne seg og huske. Når de kommer tilbake til basen må de svare på 2 spørsmål knyttet til informasjonen på akkurat den posten. Læring står i fokus, og husker de ikke selv hva de har lært så forteller lærer det. Så får de en ny koordinat til en annen post, med annen informasjon. Slik fortsetter de til de har vært igjennom alle 4 postene.

På siste del av dagen foregår halvparten av tiden inne og andre halvparten ute. Elevene får så delta på en GPS- konkurranse, hvor de får bruk for kunnskapen de tilegnet seg første halvdel av dagen. DJEEO Education er et dansk kosept hvor de spiller på lag, minimum 4 pr. lag. Hvert lag har halvparten av deltakerne inne på basen og resten av laget ute. Når spillet er halvveis blir det en liten pause for å diskutere taktikk, og så bytter laget om. De som var inne må ute, og de som var ute må prøve seg inne. De som er ute har med seg en GPS- sender, mobil, refleksvest og et oppgavehefte. De som sitter inne ser på pc'en hvor sine lagdeltakere beveger seg ute. Via mobil skal deltakerne kommunisere slik at de ute kommer seg til en virtuell post, som bare innedeltakerne ser på skjermen. Når GPS- senderen nærmer seg posten vil et spørsmål bli aktivert på skjermen. De inne ser første halvdel av spørsmålet og svaralternativene, og de ute ser bare andre halvdel av spørsmålet. Sammen skal hele laget finne svaret og avlevere det. Kommunikasjon er et viktig verktøy her. Det laget som har flest mulig rette svar, kortest tid og dermed vært innom flest poster, vinner. Deltakerne inne kan hele tiden se på storskjerm og holde seg oppdatert på hvordan de og motstanderne ligger an. En veldig engasjerende måte å repetere kunnskap, hvor elvene får god trening i å kommunisere og bruke begreper for hvordan de skal bevege seg mot posten. Hvis noen har glemt kunnskapen fra første halvdel av dagen, eventuelt ikke kom seg gjennom alle postene, så har vi alle postene inne på et bord. Deltakerne kan gå bort og lese seg fram til svaret, og gå tilbake og avlevere svaret. Men det er ikke lov å ta postene med til arbeidsbordet; her må man huske.

Forarbeid i skolen

Vis elevene Power-Pointen "Forarbeid Signalspor".
Temaet i presentasjonen er GPS-satellitter, vei-fart-tid-formelen og målestokk og kart.
Dersom dere ikke rekker å gå igjennom alt, kan vi gå igjennom noe av dette når dere er på Newtonrommet.

I Newton-rommet

08.30 – 09.00: Oppstart med gjennomgang av GPS
09.00 – 11.00: Bruk av GPS. Løse matematikkoppgaver etter stjerneorienteringsprinsippet.
11.00 – 11.30: Lunsj
11.45 – 12.00: Klargjøring til DJEEO Education, gjennomgang av konseptet
11.30 – 13.30: DJEEO – GPS konkurranse. Utgangspunktet for konkurransen er matematikkoppgaver.
13.30 – 14.00: Avslutning og oppsummering av dagen
Originalmodul:
1417: Signalspor (kart, GPS og Djeeo), Anne- Berit Dybvik Hansen og Annette Ekman ved Kunnskapsparken Nord, Harstad
Denne modulen er revidert av:
Newton Harstad
Energi og miljørom, Harstad

Newton-modul nr. 1661

Best egnet for 8. årstrinn
Tidsbruk 6 timer