Grotterommet: Geologi over og under jorden

Newton Beiarn - Grotterommet : Grotterommet: Geologi over og under jorden

Her skal elevene få lære om geologi med fokus på grotter, hvordan de dannes og hva som finnes i grottene. Denne modulen har elementer fra flere fag. I fokus står geologi, men vi har også elementer fra matematikk og naturfag. Formålet med modulen er at elevene skal få oppleve grotting, hva vi finner i grottene og lære hvordan grotter dannes. Elevene skal få kunnskaper om ulike bergarter og hvordan ytre og indre krefter former landskapet. Vi benytter klinometer, lasermåler, GPS og ulike hardhetsindikatorer i modulen. Opplegget varer to i dager. Se forøvrig eget kompendium utarbeidet som forarbeid til denne modulen.

I Newton-rommet

For klasser som har lang vei er det mulig å komme dagen før. Klassen vil da bli møtt av Newton-lærere for innkvartering.

Dag 1
09:00 Oppstart og informasjon om grotterommet vårt. Utlevering av GPS og annet nødvendig utstyr.
09:30 Avgang tur til leirplass, går etter GPS. Henter vannprøver underveis.
10:30 Grottekartlegging
12:00 Lunsj
12:45 Grottekartlegging
15:00 Elevene går ned til skolehuset

Elevene skal være ferdigpakket og klar til avreise før start dag 2.
Dag 2

09:00 Avgang til leirplass
09:45 Natursti
11:00 Lunsj
11:30 Quiz
13:00 Oppsummering, kåring av vinnere av natursti og quiz
Originalmodul:
1445: Grotterommet: Geologi over og under jorden, faglig ansvarlig: Terje Solbakk
geolog
Oljedirektoratet
Pb 600
4003 Stavanger
Tlf: 51 87 67 64
Mobil: 90 15 15 43

i samarbeid med Hege Sæther og Sture Moldjord, lærere ved Trones skole, Beiarn.
Denne modulen er revidert av:
Rita Veronika Olsen
Newton Beiarn - Grotterommet

Newton-modul nr. 1329

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 12 timer