Varmepumpe

Newtonrom Drammen er for tiden i dvale.: Varmepumpe

Elevene skal få kjennskap til varmepumpens oppbygning og virkemåte, og beregne varmepumpens varmefaktor. Elevene skal jobbe i grupper, der de rullerer på 4 stasjoner. De skal innom smarthus med installerte varmepumper, gjøre småforsøk for å vise varmepumpens prosesser, gjøre beregninger på varmepumpemodellen og forklarre /oppsumme varmepumpens virkemåte.

I Newton-rommet

15min: Velkomst og introduksjon.
80 min: Praktiske øvelser og diskusjoner som utføres i grupper
Stasjon 1 ( 20 min): Varmepumpe i smarthus
Stasjon 2 ( 20 min): Små øvelser som viser prosessene i en varmepumpe
Stasjon 3 (20 min): Beregninger på varmepumpemodell
Stasjon 4 (20 min): Lage forklaring på varmepumpas virkemåte
10 min: Oppsummering i plenum.
Originalmodul:
1624: Varmepumpe, Mona Jensen og Trine Bakken
Newtonrommet Drammen
Denne modulen er revidert av:
Svend Eidsten
Newtonrom Drammen er for tiden i dvale.

Newton-modul nr. 1650

Best egnet for VG1. årstrinn
Tidsbruk 2 timer