Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder 2

Newtonrom Drammen er for tiden i dvale.: Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder 2

I denne modulen er temaet produksjon av elektrisk energi ved hjelp av fornybare og ikke-fornybare energikilder. I denne modulen er produksjon av elektrisk energi ved hjelp av fornybare og ikke-fornybare energikilder temaet.

Elevene skal jobbe praktisk med bevegelsesenergi og stillingsenergi gjennom aktivitet med dropping av ball, og få erfaring med energioverføringer og energitap. Dette for lettere å danne seg et bilde av hva som skjer under produksjon av elektrisk energi.

De skal videre gjøre induksjonsforsøk for å erfare at man kan få elektrisk energi ved å bevege magnet og spole i forhold til hverandre. Også her har vi fokus på energityper og energioverføringer. Elevene skal jobbe praktisk med utstyr som gjør dem i stand til å forklare hvordan et kraftverk kan produsere elektrisk energi. Der er det lagt vekt på å utvinne energien fra vind.

For nærmere oversikt over kompetansemål og læringsmål, se punkt 4.1 og 4.2. Forankring. Elevene skal på forhånd ha jobbet med begrepet energi og energikilder. I tillegg skal de ha jobbet med begreper som strøm, spenning og induksjon

I Newton-rommet

09.00-11.15
Intro energi; Se film fra Kraftskolen 2.0
Energibegrepet – Energikilder
Dropping av ball
Strøm, spenning og induksjon
Magnet-spole

11.15-11.45: Lunsj.

Snakke om vindenergi og generatorer.
Bygge vindmøller og teste hvem som er mest effektiv
Dampmaskin
Oppsummeringsoppgaver.
Opprydding.
14.15
Originalmodul:
1430: Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder 2, Pedrikke Johansdotter Votvik og Cecilie Sandnes Solbakken
Denne modulen er revidert av:
Svend Eidsten
Newtonrom Drammen er for tiden i dvale.

Newton-modul nr. 1785

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 5 timer