Elektriske kretser

Newton Fauske: Elektriske kretser

Formålet med denne modulen er at elevene skal få et grunnlag for å forstå hvordan elektriske apparater virker og hvilken funksjon de ulike komponenter har. Elevene skal lære om strøm, strømkretser og elektriske komponenter som kan inngå i en elektrisk krets og hvilken funksjon de ulike delene har i en krets. ”Electronic kit” er et byggesett som består plastdeler med innebygde strømførende deler. De er laget med trykknappsystem og består av alle enheter som inngår for å bygge alt fra enkle kretser til svært avanserte kretser. Modulen passer best for 9. og 10. trinn. Settet viser på en enkel måte hvordan man kan kontrollere kretsen ved manuell kontroll, optisk kontroll, magnetisk kontroll, akustisk kontroll osv. Elevene lærer om strøm, spenning, motstand, bryter, diode, transistor, IC krets og hvordan man gjør målinger med instrumenter av ulik type.

I Newton-rommet

08.45 Presentasjon og gjennomgang av dagen
09.00 Utdeling og gjennomgang av byggesettet
09.20 Aktivitet 1 til 3 med innlagt konkurranse og drøfting av oppgaver
11.15 Mat
11.45 Aktivitet 4 til 6 med innlagt konkurranse og drøfting av oppgaver
13.30 Oppsummering: Hva har vi lært og hva gjør vi videre
14.00 Evaluering av dagen
14.15 Slutt
Originalmodul:
1215: Elektriske kretser, Per Olaf Johansen
Denne modulen er revidert av:
Per Olaf Johansen
Newton Fauske

Newton-modul nr. 1270

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer