Fossilt brensel. Dannelse og anvendelse.

Newton Eksempelrom: Fossilt brensel. Dannelse og anvendelse.

Denne modulen er laget for et mobilt Newton-rom, men kan også brukes i stasjonære.

Undervisningen i modulen skal skje gjennom variert bruk av metoder; dialogbaserte innlegg fra Newton-lærer og praktisk arbeid med aktuelt utstyr. For nærmere oversikt over kompetansemål, se kapittel 3 Forankring.

Elevene skal på forhånd ha jobbet med begrepet energi og energikilder. De skal også kunne forklare hva fossilt brensel er og kunne gi en kort beskrivelse av hvordan det er dannet og hva vi kan bruke dette til.

Forarbeid i skolen

Arbeid med nøkkelspørsmål. Se film.

I Newton-rommet

09:00 Innledning. Teoridel fossilt brensel. Film "Dannelse av fossilt brensel".
10:00 Praktisk oppgave med sandstein.
10:45 Innledning om raffinering av råolje. Så oppgave med krakking av molekyl.
11:30 Lunsj
12:00 Innledning om strømproduserende kraftverk. Så aktivitet 6.2.3 og 6.2.4. Dampmaskiner/turbiner og stirlingmotor.
13:30 Quiz
13:45 Oppsummering og avslutning

Etterarbeid i skolen

Forsøk. Emneprøve.
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Newton-administrasjonen
Newton Eksempelrom

Newton-modul nr. 1224

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 5 timer