Dyr og planter i fjæresonen.

Newton Gildeskål - Kyst og havbruk: Dyr og planter i fjæresonen.

Denne modulen tar for seg tema og aktiviteter som omfatter tang og tare, dyr i fjæra og planktonorganismer. Oppgaven er å finne flest mulig ulike arter i fjæra som ligger 100 m fra Newtonrommet. Vi bruker også stereolupe og mikroskop for å se på planktonorganismer. Modulen må gjennomføres på dager som passer i forhold til tidspunkt for flo og fjære. Dette sjekkes i forhold til tidevannstabeller.

Elevene skal gjennom en dag i fjæra få et innblikk i ulike dyrearter og algearter i fjæra. Ved å bruke lupe og mikroskop for å analysere planktontrekk vil de også oppdage en ny verden på mikronivå og få et innblikk i et stort artsmangfold og en bedre forståelse av hvordan produksjonen i havet foregår ved produsenter og konsumenter i næringskjeder.

Dagen vil inneholde tre uteaktiviteter; innsamling av tang og tare, innsamling av dyr i fjæresonen og innsamling av plankton fra ei flytebrygge. Deretter går vi inn på Newtonrommet for bruk av lupe og mikroskop til artsbestemmelse av planktonorganismer. Newtonrommet ligger 100 m fra fjæra vi skal bruke.

Forarbeid og etterarbeid :

Det anbefales å bruke totalt 6 timer til for- og etterarbeid. Forarbeidet bør omfatte systematikk, livet i havet, hva tang og tare brukes til og yrkesmuligheter innen marin sektor. Det anbefales å bruke PowerPoint eller helst PhotoStory.

Etterarbeid er å lage en rapport med bilder, gjerne en presentasjon i PowerPoint eller PhotoStory. Formålet med denne modulen er å flytte Newtonrommet ut i naturen. Biologien innen naturfag er sentral

Forarbeid i skolen

Arbeid med nøkkelspørsmål

I Newton-rommet

08.30 Oppmøte i Newtonrommet
Orientering om dagens aktiviteter
09.00 Oppstart i fjæra
Insamling og artsbestemmelse av tang og tare
Innsamling og artsbestemmelse av dyr i fjæra
11.40 Lunsj
12.10 Planktontrekk
12.30 Bruk av lupe og mikroskop til undersøkelse av plankton og andre prøver vi har tatt med inn i Newtonrommet.
13.50 Oppsummering og opprydding

Etterarbeid i skolen

Rapport, test
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Trond Mikkelborg
Newton Gildeskål - Kyst og havbruk

Newton-modul nr. 1455

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 6 timer