Hvilken fisk er jeg?

Newton Gildeskål - Kyst og havbruk: Hvilken fisk er jeg?

Formålet med denne modulen er å gi elevene grunnleggende kunnskaper om ulike fiskearter. Elevene skal studere artene og lære å gjenkjenne ytre karakteristiske kjennetegn ved de forskjellige artene.

Modulen er forankret i læreplanmål som dekker til og med 2. klasse, men disse målene er også lagt inn under læreplanmålene som dekker til og med 4. klasse.

Elevene skal besøke et oppdrettsanlegg/visningsanlegg/akvarium og studere ulike fiskearter. Elevene skal gjennom observasjon av ulike arter kunne beskrive de ulike artene å finne navnene på dem. Videre skal elevene lære om livssyklusen til fire arter; laks, røye, ål og torsk.

Vi ser på store bilder av de ulike stadiene i livssyklusen til de fire artene. Deretter skal elevene fysisk plassere bilder av de ulike stadiene til artene på en stor matte med bilde over havet og elven. Videre skal elevene plassere de tolv ulike artene som de har lært navnene på inn på matten etter hvor de lever.

Det skal jevnlig være pauser med lek og moro. Elevene skal, dersom været tillater det, ut i pausene.

Forarbeid i skolen

Gjennomgang av nøkkelspørsmål. Ca. 1 skoletime.

I Newton-rommet

Kl. 08.45: Oppmøte ved anlegget
Kl. 09.00: Informasjon om dagen
Kl. 09.15: Observasjon av ulike arter og navnsetting
Kl. 10.45: Aktivitet: Postkassen
Kl. 11.15: Lunsj
Kl. 12.00: Livssyklus og plassering av arter i havet
Kl. 13.15 Aktivitet: Postkassen
Kl. 13.45: Oppsummmering og avslutning av dagen
Kl. 14.15: Hjemreise

Etterarbeid i skolen

Sammendrag, lage plakat.
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Trond Mikkelborg
Newton Gildeskål - Kyst og havbruk

Newton-modul nr. 1542

Best egnet for 1.-4. årstrinn
Tidsbruk 5 timer