Fisk=Mat

Newton Gildeskål - Kyst og havbruk: Fisk=Mat

Formålet med denne modulen er å få grunnleggende
kunnskaper om laks, lære navnet på indre og ytre organer hos laks og lære
hvordan man kan slakte og tilberede et sunt måltid av laks, samt en kort teoretisk innføring i hvordan matfiskproduksjon av laks foregår.
Modulen kan fort bli avansert for 1.-2. klassinger og anbefales
derfor for 3.-4. klassinger. Elevene blir med i anadromhallen som vi har i
Domus Pisces. Laksen blir hovet opp og slaktet. Vi tar den med opp i
Newtonrommet for videre undersøkelser og for å lage filèter til grillpakker.
Dersom vi har god tid, kan vi også få sett på rognkjeksen som brukes til
avlusing av laks. Da må vi sluses inn i den andre hallen. På Newtonrommet skal
elevene anslå vekta på fisken og deretter veie den. Elevene skal videre studere
laksens ytre bygningstrekk og identifisere ulike organ. Deretter skal de
dissekere laksen og finne ulike indre organ som lever, rogn, nyre, milt,
hjerte, tarm og mage. Til slutt skal fisken fileteres og hver elev skal lage en
grillpakke med ulikt tilbehør fra et stort utvalg i grønnsaker. Modulen
avsluttes med et måltid. Elevene skal lage en brosjyre med oppskrift, bilder,
tegninger og en kort presentasjon av opplevelsene fra denne dagen.
Etterarbeidet bør gjøres så fort som mulig etter besøket.  

I Newton-rommet

kl.08.30 Oppmøte i Newtonrommet
kl. 09.00 Henting av laks i anadrom hall
kl.09.30 Undersøkelse og disseksjon av laks.
kl.11.00 Lunsj
kl.11.30 Filètering av laks, lage grillpakke, grille fisk
kl.13.00 Spise grillpakken, opprydding
kl 13.45 Oppsummering
Originalmodul:
1433: Fisk=Mat, Arne Sklett Larsen
tlf. 95928289
Arne.Sklett.Larsen@nfk.no
Denne modulen er revidert av:
Trond Mikkelborg
Newton Gildeskål - Kyst og havbruk

Newton-modul nr. 1627

Best egnet for 1.-4. årstrinn
Tidsbruk 5 timer