Roboter og matematikk - EV3

Newton Gildeskål - Kyst og havbruk: Roboter og matematikk - EV3

Vi starter med samtale om hva omkrets er og demonstrasjon og løsing av oppgaver i plenum.

 Deretter er det en kort innføring om robot og programmering før elevene bygger roboten de skal bruke i det praktiske arbeidet. 

Gruppene jobber i eget tempo med oppgavene, som er laget som en EV3-prosjektfil som åpnes i programmet. Elevene jobber variert med måling, beregning, diskusjon, programmering og utprøving. En av de siste oppgavene er en konkurranse hvor de må bruke kunnskap og erfaringer de har fått i løpet av dagen. 

Forarbeid i skolen


1 skoletime: Elevene jobber med å måle omkrets på figurer med ulike former.

I Newton-rommet


Tidspunktene vil kunne variere, men punktene i lista bør følges.
08.30-09.00: Felles oppstart. Plan for dagen. Læringsmål. Hva er omkrets? Grubletegninger, og demonstrasjon med hjul.
09.00 - 09.15: Gjennomgang av EV3-klossen, motorene og programmet.
09.15 - 10.00: Elevene bygger roboten.
10.00: Aktivitet 1: Måling og beregning av kjørelengde. Elevene jobber parvis i eget tempo. Ekstraoppgave med trykksensor for de som er veldig rask.
11.00 - 11.30: Lunsj
12.15 - 13.00: Aktivitet 2: Nærmest LEGO-mannen. Elevene jobber parvis. Utfordringsoppgave. Konkurranse.
13.00-13.30: Demontere robotene, sortere og telle delene.
13.30-14.00: Oppsummering i plenum. Faglig fokus, læringsmål. Etterarbeid.

Etterarbeid i skolen

1 skoletime. Individuell, praktisk rettet oppgave,
Originalmodul:
1602: Roboter og matematikk - EV3, FIRST Scandinavia i samarbeid med Newton-rommet i Bodø.
Denne modulen er revidert av:
Trond Mikkelborg
Newton Gildeskål - Kyst og havbruk

Newton-modul nr. 1805

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 5 timer