Satellittene viser vei 1

Newton Sørfold: Satellittene viser vei 1

Satellittene som viser vei er et undervisningsopplegg i grunnleggende bruk av GPS. Modulen omfatter introduksjon av navigasjonssystemet og gir elevene praktisk erfaring med GPS gjennom ulike oppgaver i Newton-rommets nærområde.

Modulen "Satellittene viser vei 2 - Hvem finner nøkkelen?" er en påbygning av Satellittene viser vei 1.

Undervisningsopplegget Satellittene viser vei 1 har en varighet på 3 t og er tilpasset mellomtrinn. Forarbeidet består av introduksjon til koordinatsystemet.

Newton-besøket starter med en innledning i plenum. Her presenterer Newtonlærer navigasjonssystemets virkemåte, GPSens muligheter og UTM-systemet. Elevene deles inn i par og skal løse ulike praktiske oppgaver, lage veipunkt og navigere. Besøket avsluttes med oppsummering og premieutdeling etter skattejakt.

Som etterarbeid anbefales en kort film om satellitter/romfart fra NRK newton.no.

Forarbeid i skolen

Gjennomgang av PowerPoint, ca 30 min

I Newton-rommet

09.00 Velkommen, praktiske opplysninger og info om Newton Steigen
09.10 Satellittene viser vei - Introduksjon. Hva er GPS-systemet?
09.40 Praktiske øvelser med GPS
10.15 Oppsummering oppgaver. Intro til navigasjon
10.30 Pause
10.45 Skattejakt
11.15 Oppsummering og evaluering

Etterarbeid i skolen

Film om satelitter/romfart, ca 30 min
Originalmodul:
1418: Satellittene viser vei 1, Odd-Rikard Bredal og Kjersti Gylseth, Newton Steigen
Denne modulen er revidert av:
Bjørnar A. Pettersen
Newton Sørfold

Newton-modul nr. 1902

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 3 timer