Satellittene viser vei 2 - "Rådhus-ranet, de forsvunnede Sulis-diamantene"

Newton Sørfold: Satellittene viser vei 2 - "Rådhus-ranet, de forsvunnede Sulis-diamantene"

Satellittene viser vei 2 er et undervisningsopplegg i bruk av GPS. Elevene skal i modulen løse en krimgåte ved bruk av navigasjons- og målefunksjonene på en GPS. Modulen har varighet 3 timer, og er en påbygning av Satellittene viser vei 1.
Undervisningsopplegget Satellittene viser vei 2 er tilpasset mellomtrinn.

Newton-besøket starter med en innledning i plenum. Her presenterer Newton-lærer krimgåten som de skal løse og introduserer saken gjennom bilder og hva som har skjedd.
Ordføreren har bedt om assistanse for å finne de stjålne diamantene - de såkalte "Sulis-diamantene" som har en historie fra over 100 år tilbake.
Elevene skal oppsøke et åsted, der det kan finnes spor etter tyveriet. Dette sporet leder så elevene videre ut i terrenget på Straumen i søk etter både diamanter og opplysninger som kan lede til å finne den skyldige.

Hvem finner diamanter med mest verdi tilsammen?

Forarbeid i skolen

Gjennomgang av tekst. Oppgaver. Ca 1 skoletime.

I Newton-rommet

09.00 - Velkommen, praktiske opplysninger og introduksjon til krimgåten
09.15 - Aktivitet 1: Åstedsbefaring
09.45 - Aktivitet 2: Etterforske spor
10.30 - Pause
10.45 - Aktivitet 3: Finne nøkkelen
11.15 - Premiering og oppsummering

Etterarbeid i skolen

Tur med aktiviteter, bruk av GPS.
Originalmodul:
1438: Satellittene viser vei 2 - Hvem finner nøkkelen?, Kjersti Gylseth og Odd-Rikard Bredal, Newton Steigen
Denne modulen er revidert av:
Bjørnar A. Pettersen
Newton Sørfold

Newton-modul nr. 1903

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 3 timer