WeDo - oppfinner

Newton Meløy: WeDo - oppfinner

Dette er oppfølgingsmodulen til WeDo-dyrehagen. Dyrehagen som må være gjennomført på forhånd, slik at elevene har en viss erfaring med bruk av utstyr og programmering. Modulen er videre tenkt benyttet på 3. -4. trinn, og egner seg også bra for 5 . trinn, hvis det er ønskelig. Det frarådes å gjennomføre opplegget med yngre elever enn 3. trinn. Gjennom hele dagen legges det opp til at elevene jobber i 2er-grupper.

Etter en øvingsoppgave med tannhjul og trinser, bygger elevene enten fotballsparkeren eller målmannen fra byggebeskrivelsene i programmet - som de bygger opp og programmerer - deretter straffespark-konkurranse. Så er det tid for å velger det av oppdragsark til konstruksjon av egen oppfinnelse. Her får de noen tips, men må selv konstruere og programmere oppfinnelsen. Klasselærer sørger for at det blir tatt bilder av oppfinnelsen, både til slutt og underveis. Dette er viktig for å ha bilder som elevene kan sette inn i sin skriftlige rapport. I tillegg tar Newtonlærer opp en liten filmsnutt av hver oppfinnelse. Bilder og film legges inn på en DVD-plate eller minnepenn, som sendes over til skolen. Helt til slutt samles elevene, hvor NL sier litt om etterarbeider, og viser et eksempel på en bra rapport. På Newtonrommet  er det et eget speilrefleks-kamera som kan benyttes.

 

I Newton-rommet

09.00: WeDo-oppfinner: Velkommen, og informasjon om rommet og dagsplan. Liten repetisjon av de mest sentrale delene i settene, og på programmeringsfunksjonene. Liten øvelse med tannhjul og trinser.
09.25: Bygging av selvvalgt figur. Kort presentasjon av muligheter først.
11.00: Matpause
11.30: Jobbe med egen konstruksjon, programmering og foto.
13.15: Opprydding.
13.40: Oppsummering, avslutning.
14.00: Ferdig.
Originalmodul:
1534: WeDo - oppfinner, Rune Strømsvik,
rune.stromsvik@meloy.kommune.no
Denne modulen er revidert av:
Rune Strømsvik
Newton Meløy

Newton-modul nr. 1575

Best egnet for 1.-4. årstrinn
Tidsbruk 5 timer