Energibruk før og nå

Newton Meløy: Energibruk før og nå

Dette er en modul som tar for seg prinsippet for hvordan elektrisitet kan produseres i ulike typer energikraftverk, men også hvordan mekanisk energi kan omgjøres fra ulike energibærere.

Som innledning tar vi for oss energibegrepet, og samtaler om ulike typer energikilder og energiformer. Vi ser på hvordan vann- og vindenergi er blitt benyttet i tidligere tider. Gjennom to elevforsøk ser vi på prinsippet for hvordan elektrisk energi blir dannet i en dynamo/generator. I grupper på omkring 3 og 3 skal elevene jobbe i stasjoner med energitemaene: vann, vind, sol og damp - omkring 15-20 minutter på hver stasjon. Til slutt skal gruppene bygge opp små el-biler som lades med egenprodusert strøm, og aktiviteten avsluttes med en liten konkurranse med bilene.

Gjennom de to elevforsøkene skal elevene få erfaring med induksjon-prinsippet for hvordan elektrisk energi blir generert med bruk av spole, magneter og bevegelse, slik at de skjønner at det er bevegelsesenergi som må tilføres for å kunne skape elektrisk energi. Alle gruppene lader opp en kondensator med elektrisk energi - to av energitypene ved hjelp av bevegelse som skapes i energikraftverket. Elektrisk energi genereres i en generator, som også kan reverseres, og fungere som en motor, som gir fra seg energi. Dette brukes blant annet i bilene. Erfaringer viser at mange elever slurver med å koble riktig med minus og pluss, slik at kondensatorene ikke lader, men faktisk tømmes for strøm. Ved å merke alle ledninger , motorer og kondensatoren med ekstra røde og svarte legoklosser eliminerer man langt på vei dette problemet. Eventuelt kan maling eller rød teip benyttes.

I Newton-rommet

09.00 Praktiske opplysninger, dagsplan og teoretisk innledning
09.30: Elevforsøk
10.00: Pause
10.15: Stasjonsarbeid
11.00: Matpause
1140: Stasjonsarbeid, fortsettelse
12.30: Pause
12.45: Lage elektrisk bil
13.40: Opprydding og oppsummering av dagen
14.00: Ferdig
Originalmodul:
1361: Energibruk før og nå, Rune Strømsvik, rune.stromsvik@meloy.kommune.no
Denne modulen er revidert av:
Rune Strømsvik
Newton Meløy

Newton-modul nr. 1576

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 5 timer