Roboter og matematikk - EV3

Newton Meløy: Roboter og matematikk - EV3

I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene jobber parvis, og det ligger godt til rette for differensiering i oppgaveløsingen.  

Vi starter med samtale om hva omkrets er og demonstrasjon og løsing av oppgaver i plenum.

Deretter er det en kort innføring om robot og programmering før elevene bygger roboten de skal bruke i det praktiske arbeidet. 

Gruppene jobber i eget tempo med oppgavene, som er laget som en EV3-prosjektfil som åpnes i programmet. Elevene jobber variert med måling, beregning, diskusjon, programmering og utprøving. En av de siste oppgavene er en konkurranse hvor de må bruke kunnskap og erfaringer de har tilegnet seg i løpet av dagen. 

Forarbeid i skolen

1 skoletime: Elevene jobber med å måle omkrets på figurer med ulike former.

I Newton-rommet

Tidspunktene vil kunne variere, men punktene i lista bør følges.
08.50-09.10: Oppstart med plan for dagen, læringsmål og intro om roboten og oppstart til bygging.
09.10-09.50: Elevene bygger roboten.
09.50 - 10.10: Pause
10.10 - 11.00: Felles introduksjon til programmering. Gruppene jobber med oppgavene på pc'n etter eget tempo.
11.00-11.30: Lunsj.
11.30 - 12.15: Aktivitet og progresjon fortsetter. Felles introduksjon om bruk av sensorer gjøres når flere grupper kommer så langt i oppgavene.
12.15 - 12.30: Pause til dem som ønsker dette.
12.30-13.35: Jobbing med oppgave til konkurranse. Konkurransekjøring ca 13.25
13.35-14.00: Nedrigging av roboter/rydding. Oppsummering i plenum. Faglig fokus, læringsmål. Etterarbeid.

Etterarbeid i skolen

1 skoletime: Individuell. Praktisk rettet oppgave.
Originalmodul:
1602: Roboter og matematikk - EV3, FIRST Scandinavia i samarbeid med Newton-rommet i Bodø.
Denne modulen er revidert av:
Rune Strømsvik
Newton Meløy

Newton-modul nr. 1670

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 5 timer