Produksjon av elektrisk energi 8.-10.kl

Newton Meløy: Produksjon av elektrisk energi 8.-10.kl

Modulen tar for seg grunnleggende begreper i elektrisitetslæren og lar elevene utforske og løse oppgaver knyttet til produksjon av elektrisk energi.

Gjennom målinger og eksperimenter skal elevene lære hvordan elektrisitet og magnetisme vekselvirker med hverandre, og hvordan dette kan utnyttes for å lage elektromagneter og hvordan vi kan produsere elektrisk energi gjennom induksjon.

Modulen inneholder fem aktiviteter:

   1. Magnetisme

   2. Strømkretser

   3. Elektromagnet

   4. Elektrisk generator

   5. Planlegge, og lage tyverialarm

 

Besøket på Newton-rommet tar en skoledag.

Modulen starter med en kort introduksjon til tema og det mest sentrale utstyret som skal brukes i løpet av dagen.

Til hver av aktivitetene er det elevark. Elevene jobber fortløpende i eget tempo med aktivitet 1-3. Etter lunsj oppsummerer Newton-lærer fagstoffet i disse aktivitetene før elevene arbeider med aktivitet 4 og 5.

Forarbeid: Før elevene kommer til Newton-rommet må de kjenne til begrepene strøm og spenning.

Etterarbeid: Skrive rapport om tyverialarmen de har laget.

I Newton-rommet

09.00-09.30 Informasjon og introduksjon til tema
09.30-10.10 Aktivitet 1: Magnetisme
10.10-10.50 Aktivitet 2: Strømkretser
10.50-11.30 Aktivitet 3: Elektromagnet
11.30-12.00 Lunsjpause
12.00-12.15 Oppsummering plenum aktivtet 1, 2 og 3
12.15-12.45: Aktivitet 4: Elektrisk generator
12.45-14.00 Aktivitet 5: Gruppeoppgave: Planlegge, lage og teste tyverialarm med lyd og lys. Ta bilder til bruk i rapporten.
Originalmodul:
1068: Produksjon av elektrisk energi 8.-10.kl, Newtonrommet i Harstad
Denne modulen er revidert av:
Rune Strømsvik
Newton Meløy

Newton-modul nr. 1729

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 5 timer