Fart, akselerasjon og energioverføring

Newton Meløy: Fart, akselerasjon og energioverføring

I denne modulen skal elevene skal jobbe med praktiske oppgaver tilknyttet fart, akselerasjon og energioverføring.

Modulen har tre hovedaktiviteter:

1. Momentanfart, gjennomsnittsfart og akselerasjon: Første aktivitet er en introduksjon, dialog og felles refleksjon med fokus på begreper, enheter og beregning av fart. Vi ser på forskjellen mellom momentanfart og gjennomsnittsfart. Vi ser også på hvordan man knytter momentanfart til akselerasjon, og hvordan man kan beregne akselerasjon til en sprinter. I denne økta tar vi til slutt for oss grubleoppgaven "tre kulebaner", som er en filmsnutt fra elevene kjenner fra forarbeidet, og resonnerer oss fram til hvorfor resultatet blir som det blir.

2.Tempograf: I andre aktivitet skal elevene gjøre praktiske oppgaver med en tempograf. En tempograf inneholder en strømspole med et stempel som slår akkurat 100 slag i sekundet når den er koblet til 6V vekselstrøm. En lang papirstrimmel mellom stemplet og et karbonpapir vil gi små prikkete avtrykk på papirstrimmelen for hver 100-dels sekund. Blir papirstrimmelen dratt gjennom tempografen, vil man kunne regne ut momentanfarten mellom prikkene, og dermed også hvordan farten utvikler seg over tid. Elevene skal både studere fartsutviklingen til ei fallende kule og til en elev som løper. Elevene jobber i grupper på 2-3.

3. Konkurranse med kulebane: Siste aktivitet (etter lunsj) er en konkurranse med fokus på energioverganger. Elevene deles inn i grupper på mellom 4 - 6 elever. Her skal gruppene bygge hver sin kulebane og kartong-bil. Ei stålkule slippes ned banen, og denne skal overføre bevegelsesenergi til bilen. Det blir konkurranse om å få bilen til å trille lengst avgårde. Denne aktiviteten inneholder en introduksjonsdel, en hoveddel med bygging, testing og konkurranse. Dagen avsluttes med en oppsummering av kulebanekonkurransen i plenum der man reflekterer over løsningene og resultatene og knytter disse til fysiske begreper. Før lunsj jobber elevene i par med fart og akselerasjon. Målet med disse oppgavene er at elevene skal tilegne seg erfaringer med momentanfart og gjennomsnittsfart, samt skjønne hva som ligger i begrepet akselerasjon. 

 

 

 

Forarbeid i skolen

Gjennomgang nøkkelbegreper, oppgaver og en liten film

I Newton-rommet

09.00-09.25: Teori, oppsummering forarbeid
09.25-09.55: Utregning av akselerasjon. Oppgave om Usain Bolt.
09.55 -10.15: Pause
10.15-11.30: Oppgaver med tempograf - "Kule i fall" og "1-2-3 Spurt!"
11.30-12.15: Matpause i kantina
12.15-12.30: Teori kulebane
12.30-13.40: Konkurranse kulebane.
13.40: Oppsummering kulebane. Gjennomgang oppgave til etterarbeid.
14.00: Ferdig

Etterarbeid i skolen

Rapport og evaluering
Originalmodul:
1640: Fart, akselerasjon og kraftoverføring, Newton Meløy
Rune Strømsvik, e-post: rune.stromsvik@meloy.kommune.no
Denne modulen er revidert av:
Rune Strømsvik
Newton Meløy

Newton-modul nr. 1753

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 5 timer