Bergarter og mineraler - et steintøft opplegg

Newton Meløy: Bergarter og mineraler - et steintøft opplegg

Newtondagen begynner ute, utenfor Newtonrommet, hvor en tidslinje for jordens alder illustreres. Etter litt innledende teori og en aktivitet med å klasifisere stein inn i de tre hovedgruppene inne, undersøker elevene mineraler i sand med lupe. Videre aktiviteter er skrapeprøver for å bestemme hardheten til ulike mineraler. Etter matpause, avsluttes dagen med syretest (eddik) for å bestemme innholdet i noen bergarter. 

Forarbeid i skolen

Bruke læreboka for klassen. Se gjennom en PowerPoint med filmsnutter og noen linker til illustrasjoner (er lagt ut, men ikke 100% ferdig). Lære noen begreper.

I Newton-rommet

08.50: Ankomst
08.55-09.10: Ute, tidslinje med jordas alder
09.10-09.25: Innledende teoriøkt
09.25-09.30: Demonstrasjon av hvordan fossiler dannes
09.30-09.50: Praktisk studie av mineralkorn
09.50-10.10: Pause med pauseleker
10.10-10.35: Praktisk hardhetsbestemmelse av mineraler
10.35-11.00: Kort teori om hvordan ulike bergarter dannes + aktivitet med bestemmelse av hovedtype bergart
11.00-11.25: Matpause i kantina
11.25-12.00: Praktisk bestemmelse av bergarter med bruk av syre i form av 7% eddik
12.00: Oppsummering, avslutning - hjem med buss som går 12.15

Etterarbeid i skolen

- Ute, finne stein: Prikkete, stripete, mineralene kvarts og glimmer
- Svare på evalueringsskjema
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Rune Strømsvik
Newton Meløy

Newton-modul nr. 1928

Best egnet for 5. årstrinn
Tidsbruk 3,5 timer