Elektrisk energi fra fornybare energikilder

Newton-rom ved Firda vgs: Elektrisk energi fra fornybare energikilder

I denne modulen er produksjon av elektrisk energi ved hjelp av fornybare energikilder temaet. Elevene skal jobbe praktisk med bevegelsesenergi og stillingsenergi gjennom kulebaneaktiviteten, og få erfaring med energioverganger og energitap. De skal videre gjøre induksjonsforsøk for å erfare at man kan få elektrisk energi ved å bevege magnet og spole i forhold til hverandre. Elevene skal jobbe praktisk med utstyr som gjør dem i stand til å forklare hvordan et kraftverk kan produsere elektrisk energi. For nærmere oversikt over kompetansemål og læringsmål, se punkt 2.4. Forankring. Elevene skal på forhånd ha jobbet med begrepet energi og energikilder. I tillegg skal de ha jobbet med begreper som strøm, spenning og induksjon.

I Newton-rommet

09:00 Elevene ankommer Newton-rommet
09:10 Intro og energidemonstrasjon. Bruk ppt presentasjonen i introen. Denne ligger under vedlegg, pkt. 13.
09:30 Kulebane og induksjon
11:15 Lunsj
12:00 Vind- og vannkraftverk
13:30 Oppsumering
14:00 Ferdig for dagen
Originalmodul:
1268: Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, FIRST Scandinavia i samarbeid med ulike aktører.
Denne modulen er revidert av:
Magne Larsen
Newton-rom ved Firda vgs

Newton-modul nr. 1369

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 5 timer